Drukuj
Zamknij

Nasze inicjatywy

Organizując oraz biorąc udział w ciekawych programach, stwarzamy utalentowanym uczniom i studentom możliwości rozwoju.

Absolvent Talent Days 2016 

05.04.2016r. Przedstawiciele Grupy Energa reprezentowali firmę na największych targach praktyk i pracy w Polsce, Absolvent Talent Days. To wydarzenie było świetną okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.
Nasze stoisko odwiedziło bardzo wielu gości. Pracownicy Grupy Energa z chęcią przedstawili im specyfikę firmy oraz możliwości rozwoju, jakie daje praca w niej. Na uczestników czekały atrakcje, quiz na temat osobistych
preferencji czy symulacja komputerowa.  Dziękujemy, że byliście razem z nami!

  

 

 Grupa ENERGA podczas targów pracy Absolvent Talent Days 14 października 2015 r.

 

 

Znajdź program dopasowany do siebie:

 

Imagine Cup

Grupa ENERGA swoją działalność opiera na innowacyjnych rozwiązaniach, wspierając przyszłościowe inicjatywy, angażuje się w projekty, które rozwijają młode talenty. Jednym z nich jest Imagine Cup, czyli największy konkurs technologiczny dla studentów na świecie. To przedsięwzięcie skupia najlepszych specjalistów z zakresu biznesu i technologii.  W ramach konkursu uczestnicy uzyskują wsparcie specjalistów w danych dziedzinach oraz mają możliwość uzyskania środków na rozwój swojego projektu. Pozwala  na realny wpływ na kształtowanie przyszłości rynku nowych technologii, a dla wielu uczestników jest kluczowym krokiem na drodze do założenia własnej działalności. Konkurs rozpoczął się w 2003 z około 1000 uczestnikami z 25 krajów. Już w 2011 udział wzięło ponad 358 tysięcy uczestników z 183 krajów. We wszystkich 13 edycjach konkursu uczestniczyło blisko 2 miliony studentów, reprezentujących ponad 190 krajów. Finał światowy 14 edycji konkursu, odbędzie się w Seattle, w lipcu 2016, natomiast krajowy 8 kwietnia w Warszawie. Konkurs daje szansę osobom specjalizującym się w różnych dziedzinach na połączenie sił oraz wykazanie się kreatywnością, pasją i znajomością technologii przy tworzeniu aplikacji, gier i rozwiązań integracyjnych, które mogą zmienić sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i oddajemy się rozrywce. Wydarzenie zostało objęte patronatem Grupy ENERGA, która chce popularyzować innowacyjne rozwiązania oraz inicjować rozwój otoczenia, w którym działa. 

 

 

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym “Energia Przyszłości”

 

Celem konkursu jest możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w energetyce oraz zaangażowanie młodzieży do udziału w merytorycznej dyskusji nad wypracowanym przez nich rozwiązaniem. Zadaniem, jakie jest przed nimi stawiane w każdej edycji konkursu, jest przygotowanie opracowania na wskazany temat dotyczący przyszłości energetyki. Uczestnicy konkursu mogą te prace przygotować w maksymalnie trzyosobowych zespołach, pracujących pod nadzorem jednego nauczyciela. Prace zgłoszone do konkursu są oceniane przez jury składające się z ekspertów reprezentujących Energa SA oraz uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Opolskiej i Uniwersytet Gdańskiego, które sprawują również patronat merytoryczny nad konkursem. W procesie oceny brana jest pod uwagę innowacyjność ujęcia tematu, rzetelność opracowania informacji, forma ich przedstawienia oraz poprawność językowa. Autorzy 5 najwyżej ocenionych prac są zapraszani do wzięcia udziału w finale, podczas którego każdy zespół ma czas na prezentację swojego opracowania. Jury ocenia wystąpienia i na tej podstawie wskazuje zwycięzców. Członkowie i opiekunowie trzech pierwszych zespołów otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe a szkoły, które reprezentują otrzymują nagrody pieniężne, które mogą przeznaczyć na zakup pomocy naukowych. Aby zwyciężyć w rywalizacji muszą pozyskać wiedzę ze źródeł wykraczających poza szkolne standardy, opracować je współdziałając w zespole, a następnie przekazać je w atrakcyjnej formie. Dzięki udziałowi w konkursie młodzi ludzie, którzy są w momencie kluczowym z punktu widzenia wyboru drogi zawodowej, mają szansę na rozbudzenie naukowych pasji i nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy.


Spotkaj nas na Absolvent Talent Days!

Jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie? Zastanawiasz się, jak mógłbyś się u nas rozwijać? Sprawdź kogo szukamy, co oferujemy i jak do nas dołączyć.
Naszych pracowników, gotowych odpowiedzieć na każde Twoje pytanie, szukaj 14 października na ERGO ARENIE (Gdańsk / Sopot) podczas największych targów pracy i praktyk w Polsce - Absolvent Talent Days. Czekamy na Ciebie od 10:00!

Pamiętaj, aby wcześniej, ze strony wydarzenia, pobrać bezpłatny bilet: http://www.talentdays.pl

 

 

"Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!" – drugi etap zakończony.

Spółki Grupy Energa wyłoniły stażystów w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa. "Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!" jest konkursem skierowanym do absolwentów polskich uczelni.

Już od czerwca ruszamy z pierwszymi stażami. Pięciu ze zwycięzców swoje doświadczenie zawodowe będzie zdobywać na trzymiesięcznym stażu w Energa Wytwarzanie SA. Zaś dwie osoby   spróbują swoich sił w Energa Obrót SA, podczas trzy i sześciomiesięcznego stażu.

Energa będzie gościła absolwentów wielu uczelni, w tym: Gdańskich, Wrocławskich, Warszawskich, oraz Toruńskich.

 

Wyzwalamy Energię na Wydziale Zarządzania UG

Najlepsi eksperci z Grupy Energa aktywnie angażują się w prowadzenie zajęć na Wydziale Zarządzania. Swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki chcą podzielić się ze studentami podczas wiosennych spotkań. Gościnne zajęcia odbywają na specjalnościach takich jak: Analityka Gospodarcza, Inwestycje i Nieruchomości oraz Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa, gdzie swojego wsparcia udzielają: Joanna Rybicka - Dyrektor Biura ds. Inwestycji, Franciszek Wojtal – Główny Specjalista ds. Analiz Inwestycyjnych oraz Paweł Szawłowski - Dyrektor Departamentu Inwestycji.

Liczymy na to, że nasze merytoryczne wsparcie podczas regularnych zajęć spodoba się studentom oraz wykładowcom i  w nowym roku akademickim wrócimy z nową energią zainspirowani pomysłami studentów, na które jesteśmy zawsze otwarci.

 

Energa SA na Tygodniu Organizacji Studenckich

"Organizacje Studenckie – a po co to komu?" – podczas Tygodnia Organizacji Studenckich, przedstawiciele Energa SA - Partnera Głównego wydarzenia, będą aktywni wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

W dniach 13-16 kwietnia będziemy obecni na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Postaramy się zaprezentować ciekawe oferty staży/praktyk i odpowiedzieć na nurtujące studentów pytania poprzez dostępność na naszym stoisku firmowym. Podczas pierwszego dnia inicjatywy, Agnieszka Kamińska - Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Energa SA, weźmie udział w panelu dyskusyjnym, gdzie na podstawie doświadczenia, opowie jak aktywność studentów przekłada się na przyszłą aktywność zawodową.

Natomiast 16 kwietnia, podczas warsztatu, Przedstawiciel Centrum Finansów i Nadzoru Korporacyjnego Energa SA, postara się zaprzyjaźnić studentów z modelami finansowymi i pokazać sposoby ich budowy i wykorzystania. Zachęcamy do zapisów: http://tydzienorganizacjistudenckich.evenea.pl/

Po więcej informacji o wydarzeniu zapraszamy na:

https://www.facebook.com/events/1585986398285922/

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=1391

 

Akademia ENERGII

Akademia Energii to projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi. W projekcie udział biorą osoby pasjonujące się energetyką, które z tą branżą wiążą swoją przyszłość zawodową. Adresatami programu są studenci i absolwenci uczelni wyższych, kierunków ekonomii, prawa, finansów oraz uczelni technicznych, którzy mają nie więcej niż 26 lat.

Dowiedz się więcej:  http://www.paga.org.pl/projekty/akademia_energii

 


PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown

Projekt skierowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach współpracy z Uniwersytetem Houston-Downtown.  Głównym celem projektu jest wzrost potencjału dydaktycznego UG poprzez adaptacje rozwiązań partnera amerykańskiego w zakresie jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów międzynarodowego rynku pracy. W ramach tego Programu w Energa SA płatny staż odbywa aktualnie 6 osób.

Dowiedz się więcej: http://uniwersytet-jutra.ug.edu.pl/

 

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Grupa Energa organizuje konkurs dla doktorantów na najlepszą pracę poświęconą problematyce przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Celem konkursu jest promocja osiągnięć badawczych na polskich uczelniach oraz rozwiązań które mogą zostać wdrożone do praktyki gospodarczej i przynieść wymierne korzyści. Autorzy trzech najlepszych prac doktorskich otrzymują nagrody pieniężne o łącznej wartości 30 tys. zł.

Informacje o bieżącej edycji konkursu należy szukać na stronie ActaEnergetica: http://actaenergetica.org/pl/

 


Acta Energetica

We współpracy z Politechniką Gdańską od 2009 roku wydajemy kwartalnik naukowy „Acta Energetica”, przeznaczony dla ekspertów branży energetycznej. Na łamach periodyku prezentowane są wyniki badań i wdrożeń praktycznych rozwiązań w energetyce. Wydawnictwo jest łącznikiem pomiędzy światem nauki i biznesu. Jakość publikowanych w nim materiałów została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które umieściło „Acta Energetica” na liście najistotniejszych polskich czasopism naukowych (autorzy prac otrzymują punkty, które mają wpływ na ocenę ich jednostek naukowych).

Serwis internetowy oraz elektroniczna wersja kwartalnika: http://actaenergetica.org/pl/

 

ENERG(I)A do nauki

Głównym celem programu „Energia do nauki” jest identyfikowanie najlepszych, wspieranie ich podczas edukacji i otwieranie potencjalnej szansy na zatrudnienie przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej. Program zakłada szeroką ofertę różnorodnych aktywności dedykowanych młodzieży ze szkół partnerskich. Uczniowie szkół zawodowych oraz studenci uczelni technicznych, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce mają szansę podpisania umów stypendialnych wspierających finansowo ich edukację. Jednym z efektów współpracy jest doposażenie laboratorium technicznego w Starogardzie Gdańskim – przekazane wsparcie wyniosło 50 000 zł. W ramach programu „Energia dla nauki” wspierani są również studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Specjalności Elektroenergetyki Politechniki Koszalińskiej.

Dowiedz się  więcej: http://wyzwalamyenergie.pl/dni-z-energia/staze-w-operatorze/energia-do-nauki/

 

Konkursy stypendialne

Możecie spotkać nas na Waszych Wydziałach na Trójmiejskich uczelniach w ramach organizowanych przez nas spotkań, warsztatach oraz szkoleń.
Śledząc nasze działania, macie możliwość wygrania płatnego lub bezpłatnego stażu/praktyki oraz sprawdzenia się w Grupie Energa, a kto wie, może rozpoczęcia dłuższej współpracy. 
Ciekawostka: w 2014 roku w Segmencie Dystrybucji praktyki i staże odbyło 161 osób