Wersja do druku

Nasza odpowiedzialność 2015

 

"Nasza odpowiedzialność 2015" to już piąte wydawnictwo podsumowujące społeczną odpowiedzialność biznesu Grupy ENERGA.

Raport „Nasza odpowiedzialność 2015” opisuje skalę i charakter aktywności wszystkich spółek Grupy Energa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz relacje z kluczowymi interesariuszami Grupy.

Nowością w raporcie jest prezentacja wpływu podejmowanych przez Grupę działań na otoczenie społeczne, środowiskowe i gospodarkę. Ocena następstw, zarówno tych bezpośrednich wynikających z działalności Grupy Energa, jak i pośrednich będących efektem  relacji z klientami, pracownikami, podmiotami z łańcucha dostaw oraz pozostałymi interesariuszami, pozwoliła Grupie uzyskać jaśniejszy obraz prowadzonych przez nią działań  z zakresu  zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W proces raportowania tradycyjnie już zostali zaangażowani specjaliści ze spółek Grupy oraz interesariusze zewnętrzni.

Podobnie jak w roku ubiegłym raport został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania GRI G4.0, które w roku 2016 stają się obligatoryjne. Prezentowane w raporcie treści pogrupowane są według przejrzystych kategorii dotyczących Grupy Energa, jej klientów i pracowników, środowiska naturalnego, dystrybucji energii elektrycznej i działalności na rzecz społeczeństwa. Raport wzorem lat ubiegłych poddany został weryfikacji przez niezależnego audytora  Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Pobierz

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.