Wersja do druku

Nasza Odpowiedzialność 2016

Raport 2016 okładka

 

Raport „Nasza odpowiedzialność 2016” jest szóstą w historii Grupy Energa publikacją podsumowującą działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokument obejmuje dane za rok kalendarzowy 2016 wszystkich spółek Grupy Energa. Raport został przygotowany w oparciu o wytyczne Global Raporting Initiative G4.0. (GRI) na poziomie CORE (z uwzględnieniem wskaźników wchodzących w skład suplementu dla podmiotów z sektora energetycznego). Oprócz wskaźników GRI raport prezentuje także dane dot. pomiaru wpływu działań CSR Grupy Energa na otoczenie. Zgodnie z wytycznymi raport uwzględnia oczekiwania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych (pracowników), wyłonione w procesie dialogu oraz priorytety biznesowe Grupy. Przy pracy nad tym dokumentem wykorzystano wewnętrzne systemy gromadzenia informacji oraz narzędzie informatyczne do prezentacji wskaźników opisujących niefinansowe wyniki Grupy.

Pobierz

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.