Wersja do druku

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu

CEL I ZAKRES STOSOWANIA STRATEGII

  • Strategia zrownowazonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitalowej Energa jest spójna ze "Strategią Grupy ENERGA na lata 2013-2020", a jej celem jest wsparcie, poprzezpropagowanie i monitorowanie realizacji zamierzen z obszaru CSR w Grupie ENERGA.
  • Strategia CSR obejmuje swym zakresem wszystkie Spolki Grupy ENERGA.

 

STRATEGIA CSR JAKO ROZSZERZENIE STRATEGII BIZNESOWEJ GRUPY ENERGA

Strategia CSR zbudowana jest z dwoch poziomow strategicznych:

1) poziomu filarow biznesowych, uzupelniajqcych cele okreslone w „Strategii Grupy  Energa na lata 2013-2020";
2) poziomu filarow wspieraiacych, obejmujqcych kwestie pracownicze i dzialania spoleczne podejmowane przez Grupę Energa oraz jej poszczegolne Spółki.

Całość podejscia strategicznego spina parasol zarzqdzania dzialaniami firmy w sposob etyczny i odpowiedzialny.

Zarządzanie w sposób odpowiedzialny

Płaszczyzną łączącą wszystkie filary biznesowe i wspierające Strategię CSR jest zarządzanie oparte na założeniach etycznych oraz zobowiązaniach do transparentnosci i otwartości na dialog.
Cele zarządcze obejmują:
1) wdrożenie kodeksu etycznego we wszystkich spółkach Grupy Energa,
2) cykliczne raportowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
3) dialog i zaangażowanie interesariuszy w ocenę dzialań i proces raportowania CSR Grupy Energa,
4) uwzględnienie kwestii CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

 

DEFINICJE, TERMINOLOGIAIINFORMACJE DODATKOWE

Strategia CSR/CSR Strategia zrownowazonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitalowej ENERGA
Strategia Grupy ENERGA
na lata 2013-2020
przyjęta Uchwatą Nr 46/111/2013 Rady Nadzorczej ENERGA SA  z dnia 17 czerwca 2013 roku
Grupa ENERGA/Grupa Kapitalowa ENERGA grupa kapitalowa tworzona przez ENERGA SA oraz spolki w stosunku do ktorych ENERGA SA posiada status spolki dominującej.

Pobierz

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.