Wersja do druku

Cele fundacji

Fundacja realizuje następujące cele:


  • wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej,
  • wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej,
  • wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów,
  • wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych specjalistycznych służb ratowniczych,
  • rozwój nauki i oświaty w Polsce,
  • propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej,
  • wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie,
  • wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.