Wersja do druku

Aktualności

26-06-2017

Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2016 rok

Zarząd ENERGI SA  informuje, że 26 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 783 542 643,96 zł,

przeznaczając na:

1)wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 78 672 751,66 zł, tj. 0,19 zł na akcję
2)kapitał zapasowy 704 869 892,30 zł

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk.

Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na dzień 25 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 roku.

Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 28/2017

Powrót do listy

Zobacz także

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.