Wersja do druku

ENERGA dla Ciebie

Grupa Energa jest częścią otoczenia, w którym funkcjonuje. Od lat wspiera inicjatywy ważne dla lokalnych społeczności, popularyzując w ten sposób aktywność fizyczną, wspierając kulturę i sztukę, budując postawy proekologiczne, propagując wiedzę związaną z energią elektryczną oraz prowadząc działalność charytatywną. Od 2008 roku działania te prowadzi pod wspólną nazwą Energa dla Ciebie. Grupa w szczególny sposób wspiera rozwój młodszego pokolenia. W programach firmy co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży.

 


Działając w sposób spójny i kompleksowy zyskujemy większą pewność, że podejmowane przez nas inicjatywy na rzecz społeczeństwa obejmują możliwie największe grono beneficjentów oraz wpływają na budowanie akceptacji i społecznego zaufania do prowadzonej przez naszą firmę działalności.

Jesteśmy częścią lokalnych społeczności

Energa Edukacja koncentruje nasze działania na propagowaniu wiedzy na temat energii elektrycznej, sposobów jej wykorzystania, a także zachęcaniu do dyskusji na temat szans i problemów, jakie stoją przed współczesną energetyką. Działania w tym zakresie prowadzimy na wszystkich szczeblach edukacji – od kluczowego programu „Planeta Energii”, w ramach którego uczymy najmłodszych uczniów jak bezpiecznie i racjonalnie korzystać z energii elektrycznej, poprzez cykliczny konkurs „Energia Młodych" (dawniej "Energia Przyszłości”) skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kończąc na stypendiach i stażach dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych w ramach projektu „Energia do nauki”.

Energa Sport popularyzuje aktywność fizyczną oraz kształtuje pozytywne postawy wśród najmłodszych – przede wszystkim czerpanie radości z uprawiania sportu i rozwoju osobistego. Dzięki autorskim projektom tj. Energa Basket Cup, Energa Sailing oraz Energa Atletic Cup stwarzamy najbardziej utalentowanym dzieciom odpowiednie warunki do treningu i doskonalenia umiejętności w koszykówce, żeglarstwie i lekkoatletyce.

Energa dla Przyrody to nasza dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialne zarządzanie nim. Angażujemy się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną. Stąd inicjatywy mające na celu m.in. budowanie partnerstwa i relacji z organizacjami chroniącymi przyrodę czy pomoc bocianom białym.

Energa Mecenat wychodzi naprzeciw potrzebom otaczającego środowiska i ludzi. Działając w oparciu o idee biznesu odpowiedzialnego społecznie wspieramy liczne instytucje kultury, obejmując patronatem zarówno spektakularne przedsięwzięcia, ale i wydarzenia ważne dla środowisk lokalnych.

Fundacja ENERGA pomaga rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy z obszaru działalności spółek Grupy. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy dzieciom dotkniętymi chorobami, niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym.

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.