Wersja do druku

Grupa Energa

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Nasza podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jesteśmy jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.  Zasilamy w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatujemy ponad 182 tys. km* linii energetycznych, 21,5 TWh energii dostarczonej w 2015 roku. Nasza sieć dystrybucyjna  obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju.  


 

W 2015 roku wyprodukowaliśmy 4,1 TWh energii elektrycznej w 59 obiektach wytwórczych m.in w elektrowni systemowej w Ostrołęce, 2 elektrociepłowniach, 47 elektrowniach wodnych, m.in. największej w Polsce hydroelektrowni we Włocławku, elektrowni szczytowo - pompowej w Żydowie oraz 5 farmach wiatrowych oraz 2 farmach fotowoltaicznych. Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc jest generowana w zróżnicowanych źródłach energii, takich jak: węgiel kamienny, woda, wiatr i biomasa. Po 12 miesiącach 2015 roku 57% energii brutto Grupa wytworzyła z węgla kamiennego, 17% z wody, 15% z biomasy i 10% z wiatru.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi ok. 1,4 GW z czego 41% stanowią OZE.   W 2015 roku w Grupie zainstalowanych było 0,56 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w wyprodukowała w ciągu całego 2015 roku 1,7 TWh energii elektrycznej brutto. 

Na koniec I kwartału 2016 roku całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła ok. 1,3 GW. W odnawialnych źródłach energii zainstalowanych było 0,58 GW, z których Grupa wyprodukowała 362 GWh energii elektrycznej brutto.

Skala działalności sprawia, że jesteśmy też jednym z największych polskich pracodawców, zapewniającym bezpieczne miejsce pracy i rozwoju ok. 8,5 tys. osób.

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.