Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

31-03-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA

Miejsce pracy:  Olsztyn


Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • wykształcenie techniczne wyższe, związane z elektroenergetyką,
 • prawo jazdy kat „B” / sprawne i samodzielne kierowanie samochodem osobowym,
 • świadectwo kwalifikacji „E” + „D” powyżej 1 KV
 • znajomość Prawa Energetycznego i Prawa Budowlanego,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie systemu Windows + pakiet Microsoft Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe (wskazane, ale nie wymagane):

 • znajomość środowiska SID / KOMIT
 • znajomość kosztorysowania i sprawdzania kosztorysów
 • znajomość języka angielskiego

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • prowadzenie oględzin stacji WN/SN i SN/SN oraz dokonywanie oceny stanu technicznego linii WN, stacji WN/SN oraz stacji SN/SN,
 • prowadzenie pomiarów metodą termowizji dla obiektów linii WN, stacji WN/SN oraz stacji SN/SN,
 • identyfikowanie potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych w sieci WN / GPZ,
 • planowanie, przygotowywanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i eksploatacyjnych w zakresie sieci WN / GPZ, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie,
 • udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych sieci elektroenergetycznych oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci,
 • udział w opracowywaniu umów i zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji prac na sieci,
 • przygotowanie prac na sieci: Linie WN; stacje WN/SN; stacje SN/SN w zakresie zleceń,
 • prowadzenie analiz technicznych dotyczących planowania prac oraz awaryjności urządzeń.

 

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Zarządzania Usługami w Olsztynie proszę o złożenie CV i Listu Motywacyjnego do dnia 31.03.2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA-OPERATOR SA w Olsztynie ul. Tuwima 6,

lub na adres e-mail: danuta.rogalla@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja : Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.


Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.


Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie pod adresem 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
  o ich usunięcie.

 

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

 

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.