Główny Specjalista ds. Audytu i Kontroli

01-04-2018

Pracodawca:  Energa SA

Miejsce pracy:  Gdańsk


Nr referencyjny: ENSA/GS2/2018/BAiKW

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Opracowywanie i aktualizacja regulacji dokumentów i narzędzi obszaru audytu/kontroli,
 • opracowywanie rocznych planów audytów/kontroli,
 • sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań Biura i działalności audytu i kontroli wewnętrznej w Grupie Energa, na potrzeby organów spółek w Grupie,
 • współpraca z komórkami audytu/kontroli wewnętrznej w podmiotach Grupy Energa, w zakresie przygotowania i realizacji planów audytów/kontroli, monitoringu wdrażanych rekomendacji oraz sprawozdawczości,
 • realizacja zadań kontrolnych w Grupie Energa zgodnie z przyjętymi w tym zakresie regulacjami, w tym m.in.:
  1. opracowywanie programów zadań audytowych/kontrolnych,
  2. sporządzanie sprawozdań oraz formułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów/kontroli,
  3. prezentowania wyników interesariuszom, w tym organom spółek Grupy,
  4. monitorowanie wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych zadań,
  5. rozpatrywanie zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących realizowanych zadań audytowych/kontrolnych,
  6. kompletowanie i archiwizacja dokumentacji z przeprowadzanych audytów/kontroli,
 • współpraca z pozostałymi komórkami podmiotów Grupy przy prowadzonych działaniach audytowych/kontrolnych,
 • współpraca ze specjalistami zewnętrznymi oraz specjalistami z Grupy przy realizacji zadań kontrolnych,
 • koordynacja i obsługa audytów/kontroli zewnętrznych.

CZEGO OCZEKUJEMY

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, techniczne, prawnicze);
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, tj. skuteczność w komunikacji, umiejętność budowania relacji ze współpracownikami wszystkich szczebli, asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów,
 • chęć ciągłego doskonalenia i rozwoju,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziane:
  1. certyfikaty zawodowe,
  2. doświadczenie w audytach IT lub finansowych,
  3. znajomość branży energetycznej,
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym (B1).  

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Gł. Spec. ds. Audytu i Kontroli prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 01 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: zzl@energa.pl w temacie proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ENSA/GS2/2018/BAiKW.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
  o ich usunięcie.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje. 

Zastrzegamy sobie prawo do szybszego zakończenia rekrutacji bądź jej wydłużenia.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”