STAŻYSTA - REFERENT DS. ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI

24-04-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W PŁOCKU, REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK

Miejsce pracy:  Płock


Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie średnie techniczne/ekonomiczne
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość Korporacyjnego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (SID).
 • Znajomość regulacji wewnętrznych EOP z zakresu realizacji megaprocesów: Zarządzanie Pracami na Sieci oraz Wykonawstwo Prac na Sieci
 • Prawo jazdy kat B
 • Samodzielność, umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Prowadzenie sprawozdawczości w ramach  realizowanych prac eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych.                                      
 • Przyjmowanie zgłoszeń szkodowych dotyczących sieci SN i nN oraz przygotowanie dokumentacji.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi SN i nN nie objętych zakresem uzgodnień zagospodarowania terenów.
 • Realizacja niezbędnych czynności w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej związanych z wnioskami klientów o wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz.
 • Wspieranie w opracowaniu umów i zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji prac na sieci elektroenergetycznej SN i nN.
 • Dokonywanie oceny potrzeby wyłonienia w procesie przetargowym wykonawcy na realizację części prac remontowych i eksploatacyjnych oraz przygotowywanie wniosków w tym zakresie.
 • Przygotowanie wykazu osób do nadania upoważnień w obszarze dokonywania odbiorów technicznych oraz wykonywania czynności nadzoru i prac na sieci w zakresie SN i nN w Rejonie.
 • Przygotowanie zakresu prac i współpraca z wykonawcami prac na sieci  oraz  ich rozliczanie pod względem  merytorycznym i finansowym.
 • Wystawianie faktur za usługi pozataryfowe realizowane na majątku sieciowym.
 
Osoby zainteresowane pracą w Dziale Zarządzania Eksploatacją Rejonu Dystrybucji Płock, proszę o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem w Oddziale ENERGA-OPERATOR SA w Płocku,  ul. Wyszogrodzka 106 (kancelaria lub pokój 130,141)
 
lub na adres e-mail: alicja.dziegielewska@energa.pl
 
Prosimy o podanie nr rekrutacji 09/7LP/2018 oraz nazwy stanowiska: stażysta.
 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku pod adresem ul. Wyszogrodzka 106,09-400 Płock
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji nr 09/7LP/2018 przez Administratora Danych Osobowych.”
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
  
Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”