Technik ds. Przyłączeń

20-04-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA, ODDZIAŁ W KOSZALINIE, REJON DYSTRYBUCJI SŁUPSK

Miejsce pracy:  Słupsk


Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia średniego lub wyższego technicznego o kierunku elektrycznym,
  • praktycznej znajomości obsługi pakietu narzędziowego MS Office,
  • ogólnej znajomości przepisów Prawa Budowlanego i Energetycznego,
  • posiadania Prawa jazdy kat. B,
  • umiejętności pracy w zespole, kontaktu z klientem oraz pod presją czasu,
  • dyspozycyjności, odporności na stres.

Do obowiązków pracownika będzie:

  • Obsługa klientów zewnętrznych w ramach procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy sieci.
  • Realizacja procesów w obszarze przyłączania obiektów do sieci oraz przebudowy sieci.
  • Tworzenie raportów i sprawozdań w zakresie realizowanego procesu przyłączania do sieci i przebudowy sieci.
 
Osoby zainteresowane pracą proszone o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale w Koszalinie 75-950 Koszalin, ul. Morska 10

 

lub na adres e-mail: Krystyna.Jozwiak-Kret@energa.pl
 
 
z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/10/04/18.
 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie pod adresem 75-950 Koszalin, ul. Morska 10.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.