SPECJALISTA DS. NIERUCHOMOŚCI ENERGETYCZNYCH

23-04-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA, ODDZIAŁ PŁOCK

Miejsce pracy:  Płock


Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomicznym / prawnym / administracyjnym
 • Znajomość elementów infrastruktury energetycznej WN, SN i nN
 • Praktyczna znajomość czytania map zasadniczych
 • Znajomość Korporacyjnego Systemu Infos.Net, Platforma Zakupowa
 • Znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie energetyki w tym: Kodeks cywilny, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Prawo energetyczne, Polskie Normy, itp.,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Samodzielność i dynamizm w działaniu
 • Prawo jazdy kategorii „B”

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Przygotowywanie wycen własnych dla projektantów i wykonawców zewnętrznych w zakresie wysokości wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości, koniecznych do pozyskania przy realizacji Projektów Technicznych (PT),
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie linii nN, SN w części formalno - prawnej dotyczącej pozyskanych tytułów prawnych do nieruchomości przy realizacji PT,
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami zewnętrznymi w zakresie wniosków
  i realizacji spraw związanych z ograniczeniem nieruchomości w trybie administracyjnym - sprawy projektowe.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i bieżąca realizacja tabeli terminowości uzgodnionych PT,
 • Rejestracja umów związanych z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości w procesie projektowym,
 • Nadzór nad zakupionymi PT i dalsza realizacja umów zawartych w danym PT w formie aktów notarialnych – organizacja aktów notarialnych,
 • Bieżącą koordynacja spraw projektowych i współpraca z projektantami i wykonawcami zewnętrznymi,
 • Przygotowywanie oświadczeń o własności sieci i innych koniecznych do realizacji PT.
 
Osoby zainteresowane pracą w Wydziale Nieruchomości Energetycznych Oddziału Płock, proszę o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 23.04.2018 roku  do Wydziału Zarządzania Personelem w Oddziale ENERGA-OPERATOR SA w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 (kancelaria lub pokój 130,141)
 
lub na adres e-mail: alicja.dziegielewska@energa.pl
 
 
Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska ORAZ nr rekrutacji – Specjalista ds. nieruchomości energetycznych, nr 08/7LP/2018.
 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku pod adresem ul. Wyszogrodzka 106,09-400 Płock
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji nr 08/7LP/2018 przez Administratora Danych Osobowych.”
 
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. 

 

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”