Elektromonter ds. Sieci

06-05-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA GDAŃSK

Miejsce pracy:  Wejherowo


Ogłoszenie nr: R/005/3ULP/2018

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. zasadniczego o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym,
 • posiadania świadectwa kwalifikacyjnego „E” bez ograniczenia wysokości napięcia,
 • posiadania prawa jazdy kategorii „B”,
 • znajomości topografii regionu Wejherowo,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • dokładności, sumienności oraz dyspozycyjności (gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym),
 • umiejętności pracy zespołowej i efektywnej organizacji pracy własnej.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie i znajomość technologii stosowanych w elektroenergetyce,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C, C+E,
 • posiadanie uprawnienia operatora podestów ruchomych (podnośniki), żurawi przenośnych,
 • posiadanie uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych i interwencyjnych w sieciach elektroenergetycznych,
 • wykonywanie ww. prac na wysokości oraz w technologiach prac pod napięciem.
Osoby zainteresowane pracą w Wydziale Usług Sieciowych w Wejherowie prosimy o złożenie CV i Listu motywacyjnego w terminie do dnia 06.05.2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem,

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk Sp. z o.o., ul. Towarowa 38, 80-218 Gdańsk,

 
lub na adres e-mail: rekrutacja-eigd@energa.pl
 
Prosimy o podanie w temacie listu lub e-maila nazwy stanowiska i miejsca pracy, na które prowadzona jest rekrutacja: Elektromonter ds. Sieci w Wejherowie.
 
 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-218 Gdańsk, ul. Towarowa 38.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.

 

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”.
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
 
Jeżeli chce Pan/Pani abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych”.