Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości

22-04-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERAOTR SA, ODDZIAŁ W KALISZU

Miejsce pracy:  Ostrów Wielkopolski


Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane o profilu energetycznym
 • Znajomości regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami, umiejętności poszukiwania informacji i interpretacji
 • Biegłej obsługi programów Pakietu MS Office
 • Biegłej znajomości systemów informatycznych w obszarze zarządzania inwestycjami
 • Bardzo dobrej znajomości technologii, technik i narzędzi pracy w obszarze zarządzania inwestycjami
 • Znajomości Polityki Rachunkowości EOP
 • Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole
 • Samodzielności w realizacji zadań i rozwiązywania problemów
 • Umiejętności pracy pod presją czasu

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Samodzielne przygotowanie analiz i raportów, informacji oraz sprawozdań w zakresie powierzonych zadań
 • Monitorowanie na poziomie Rejonu Dystrybucji realizacji planu rzeczowo-finansowego, w tym okresowe raportowanie i prognozowanie inwestycyjne na potrzeby Oddziału
 • Opracowanie dokumentacji podatkowej w zakresie zainicjowanych zadań inwestycyjnych
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych realizowanych w Rejonie Dystrybucji, w tym kontrola i zatwierdzania dokumentów finansowo-księgowych
 • Prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych  w systemach IT w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i standardami
Osoby zainteresowane pracą w Dziale Zarządzania Inwestycjami w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wlkp., proszę o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie  do dnia 22 kwietnia 2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, pok. 304
 
lub na adres e-mail: krystyna.kulon@energa.pl
 
Prosimy o podanie w temacie listu nr rekrutacji 9/4LP/2018 oraz nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja – Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości

 

 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu pod adresem al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.


Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
 
Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”