Pracownik magazynu

23-04-2018

Pracodawca:  Energa Logistyka

Miejsce pracy:  Konin


 Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie elektryczne, elektrotechniczne lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień gospodarki magazynowej i obrotu towarowego
 • Znajomość branży elektroinstalacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B (lub wyższej) i uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Znajomość sektora energetycznego będzie dodatkowym atutem

Do obowiązków pracownika będzie należało

 • Prowadzenie gospodarki towarowo-magazynowej  towarów własnych oraz powierzonych
  w ramach usługi logistycznej tj. przyjmowanie i wydawanie towarów  oraz zapewnienie prawidłowej dokumentacji obrotu towarowego w systemach informatycznych
 • Działanie w oparciu o dobrą znajomość procedur dotyczących gospodarki magazynowej w  szczególności wskaźników efektywności dotyczących gospodarki magazynowej i logistyki (np. średni czas dostawy, wydajność magazynierów, itp.)
 • Planowanie zamówień materiałów na podstawie analizy wskaźników magazynowych
 • Obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez przygotowywanie i realizację dostaw towarów
 • Rozładunek i załadunek towarów
 • Prawidłowe rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej przestrzeni magazynowej
 • Utrzymywanie porządku w magazynie i przestrzeganie zasad bhp i p. poż. 

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym w formacie PDF) w terminie do dnia 23.04.2018 r.   na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl z dopiskiem w temacie e-maila: pracownik magazynu Konin.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka ENERGA Logistyka z siedzibą
  w Płocku pod adresem ul. Otolińska 25.
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji” 

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku zamiaru uczestniczenia w innych rekrutacjach Administratora Danych Osobowych prosimy o dopisanie kolejnej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, w okresie do 3 miesięcy od daty przesłania aplikacji”.