Elektromonter o specjalności sieci elektroenergetyczne

15-06-2018

Pracodawca:  ENERGA – OPERATOR Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Człuchów


Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie elektryczne lub pochodne
 • Znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • Brak przeciwskazań do prac na wysokości
 • Świadectwo kwalifikacyjne kat. E b.o.n.
 • Prawo jazdy kat. B

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Realizowanie prac na sieci SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych,
 • Realizowanie prac na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych,
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i nN,
 • Realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej,
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego,
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego
 • Identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki,
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.
 
Osoby zainteresowane pracą w Wydziale Usług Sieciowych w Człuchowie proszę o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku  do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA – OPERATOR Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o., 76-200 Słupsk; ul. Przemysłowa 114
 
lub na adres e-mail: elzbieta.terefenko@energa.pl
 
Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja – elektromonter o specjalności sieci elektroenergetyczne
  
 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pod adresem Przemysłowa 114.
2. Dane osobowe zostały zebrane w celu ich wykorzystania podczas postępowania rekrutacyjnego.
3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Podanie danych nastąpiło dobrowolnie.
5. Dane mogą zostać udostępnione innym spółkom Grupy ENERGA w ramach jednolitej strategii zatrudnienia.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

  
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
 
Jeżeli chce Pan/Pani abyśmy zachowali przesłane zgłoszenie również dla celów przyszłych rekrutacji bardzo prosimy o dopisanie do swojego CV również poniższej klauzuli.
 
 
„Wyrażam zgodę na przechowywanie przez administratora danych informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu przez okres 3 lat od daty jego przesłania, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych akcji rekrutacyjnych.”