Inżynier ds. Nadzoru Inwestycji

06-06-2018

Pracodawca:  ENERGA OPERATOR ODDZIAŁ W KOSZALINIE

Miejsce pracy:  Koszalin (1 wakat) Słupsk (1 wakat)


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego związanego z elektroenergetyką,
 • znajomości Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego,
 • znajomości kosztorysowania robót budowlanych,
 • praktycznej znajomości obsługi pakietu narzędziowego MS Office,
 • umiejętności analitycznych,
 • posiadania prawa jazdy kat. B.

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie dodatkowym atutem.
 
Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego prowadzonych zadań inwestycyjnych oraz udział w odbiorach zadań inwestycyjnych.
 • Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zawartą umową, w tym również kontrola jakości wykonywanych robót oraz udział w szacowaniu i wycenie szkód powstałych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
 • Współpraca z gestorami infrastruktury oraz terenowymi organami administracji państwowej w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w Oddziale.
 • W  koniecznych przypadkach uzgadnianie z projektantem i wykonawcą zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej.
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych realizowanych w Oddziale, w tym kontrola i zatwierdzania dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów OT.
 • Samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów z obszaru zarządzania inwestycjami.
 • Prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych w systemach IT w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i standardami.
 
Osoby zainteresowane pracą proszone o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia
6 czerwca 2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale w Koszalinie 75-950 Koszalin, ul. Morska 10
 
lub na adres e-mail: Krystyna.Jozwiak-Kret@energa.pl
 
z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/13//05/18.
 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie pod adresem 75-950 Koszalin, ul. Morska 10.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.