Technik/Inżynier ds. Linii Elektroenergetycznych

31-05-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE

Miejsce pracy:  Koszalin


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego/średniego w kierunku elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym,
 • umiejętności analizy danych oraz formułowania wniosków,dobrej znajomości urządzeń elektroenergetycznych Sn/nn, SN i nn,
 • dobrej znajomości obsługi pakietu narzędziowego MS Office,
 • posiadania prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności pracy w zespole, rzetelności, terminowości, kreatywności,
 • dyspozycyjności.

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Zarządzanie na poziomie Rejonu pracami na sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych na poziomie SN i nN oraz sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów jakościowych i technicznych prowadzonych prac.
 • Przygotowywanie pozycji do planów prac eksploatacyjnych oraz remontowych w zakresie linii SN i nN w Rejonie oraz planowanie, przygotowywanie i nadzór nad terminową realizacją tych planów.
 • Przygotowanie prac na sieci: linie SN; linie nN, stacje SN/nN
 • Prowadzenie oględzin linii WN, SN, nN, stacjiWN/SN, stacji SN/SN i SN/nN oraz dokonywanie oceny stanu technicznego linii SN, nN i stacji SN/nN.
 • Prowadzenie odbiorów oraz sprawdzeń wykonania realizowanych prac na sieciach SN i nN.
 
Osoby zainteresowane pracą proszone o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia
31 maja 2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale w Koszalinie 75-950 Koszalin, ul. Morska 10
 

 

lub na adres e-mail: Krystyna.Jozwiak-Kret@energa.pl

 

 
z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/14//05/18.
 

 

 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie pod adresem 75-950 Koszalin, ul. Morska 10.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 

 

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 
 

 

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.