Elektromonter Sieci (Elbląg)

30-06-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA ELBLĄG

Miejsce pracy:  Elbląg


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zawodowego o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym,
 • doświadczenia i znajomości technologii stosowanych w elektroenergetyce,
 • posiadania świadectwa kwalifikacyjnego „E” bez ograniczenia wysokości napięcia,
 • posiadania prawa jazdy kategorii „B”,
 • znajomości topografii regionu Elbląga,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • dokładności, sumienności oraz dyspozycyjności (gotowość do pełnienia dyżurów domowych),
 • umiejętności pracy zespołowej i efektywnej organizacji pracy własnej.

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii C, C+E,
 • posiadanie uprawnienia do operowania podnośnikami i samochodowymi dźwigami zakabinowymi,
 • posiadanie uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego.
 • posiadanie aktualnych uprawnień do pracy pod napięciem do 1 kV

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych i interwencyjnych w sieciach elektroenergetycznych,
 • wykonywanie ww. prac na wysokości oraz w technologiach prac pod napięciem.
 • realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego,
 • pełnienie dyżuru pogotowia domowego,
 • prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.
Osoby zainteresowane pracą w Wydziale Usług Sieciowych w Elblągu prosimy o złożenie CV i Listu motywacyjnego w terminie do dnia 30.06.2018 r. do Wydziału Zarządzania Personelem, ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 19;  82-300 Elbląg
 
 
lub na adres e-mail: grazyna.filipek@energa.pl  
 
Prosimy o podanie w temacie listu lub e-maila nazwy stanowiska i miejsca pracy, na które prowadzona jest rekrutacja: Elektromonter Sieci w Elblągu

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg  Sp. z o.o. w Elblągu  ul. Piłsudskiego 19  82-300 Elbląg.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojego CV następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

Zgłoszenia bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.