Specjalista ds.Płac

24-05-2018

Pracodawca:  ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Toruń


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Płac

Umowa o pracę na okres próbny
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Komórka organizacyjna: Departament Usług Zarządzania Zasobami Ludzkimi/ Wydział Płac i Spraw Socjalnych

Miejsce pracy: Toruń Pl. Fryderyka Skarbka 7/9
Numer referencyjny: 30/ECUW/2018

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole.

Główne obowiązki:

 • sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników, zleceniobiorców, świadczeniobiorców,
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS,
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych,
 • uzgadnianie sald kont księgowych dotyczących naliczonych wynagrodzeń i rozrachunków publiczno-prawnych,
 • sporządzanie zaświadczeń oraz pism z zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • doświadczenie w obszarze płac,
 • wykształcenie min. średnie.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność obsługi systemu kadrowo- płacowego SAP
 • umiejętność obsługi programu Płatnik,
 • praktyczna znajomość  arkusza Excel,
 • systematyczność, dokładność i terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV.

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 24.05.2018 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA CUW z siedzibą w Gdańsku pod adresem Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 • Dane osobowe zostały zebrane w celu ich wykorzystania podczas postępowania rekrutacyjnego.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 • Podanie danych nastąpiło dobrowolnie.

 Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga: ECUW Sp. z. o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny