Elektromonter automatyki i zabezpieczeń

15-06-2018

Pracodawca:  ​​ENERGA – OPERATOR Eksploatacja Elbląg Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Olsztyn


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub wyższego o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym.
 • znajomości zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
 • posiadania świadectwa kwalifikacyjnego „E” bez ograniczenia wysokości napięcia.
 • posiadania prawa jazdy kategorii „B”.
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • dokładności, sumienności oraz dyspozycyjności (gotowość do pełnienia dyżurów domowych).

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „D” bez ograniczenia wysokości napięcia.
 • praktyczna znajomość MS Office.
 • znajomość układów zabezpieczeń elektroenergetycznych stacji rozdzielczych WN/SN oraz sieci WN i SN.
 • znajomość funkcjonowania sieci komputerowych: globalnych, obszarowych, wydzielonych dziedzinowych systemów informatycznych.
 • znajomość ogólna sieci i systemów: telekomunikacyjnych, optotelekomunikacyjnych i łączności radiowej.
 • znajomość języka programowania komputerowego (programowanie sterowników PLC).

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Realizacja zadań w obszarze eksploatacji, remontów oraz budowy i modernizacji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) oraz potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego zgodnie ze zleceniami i harmonogramami wynikających z rocznych planów zabiegów eksploatacyjnych.
 • Realizacja zgłoszeń i awarii w zakresie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) i potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego.
 • Realizacja zadań w zakresie pomiarów jakości energii elektrycznej w odniesieniu do urządzeń automatyki i zabezpieczeń.
  Prowadzenie laboratorium stacjonarnego i przewoźnego z zakresu badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ).
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

Osoby zainteresowane pracą w Wydziale Automatyki i Zabezpieczeń w Olsztynie   prosimy o złożenie CV i Listu motywacyjnego w terminie do dnia 15.06.2018r. do Wydziału Zarządzania Personelem, ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 19;  82-300 Elbląg

lub na adres e-mail: grazyna.filipek@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie listu lub e-maila nazwy stanowiska i miejsca pracy, na które prowadzona jest rekrutacja: Elektromonter Automatyki i Zabezpieczeń Olsztyn.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia: 

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg  Sp. z o.o. w Elblągu  ul. Piłsudskiego 19  82-300 Elbląg.

2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.

3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.

4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojego CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

Zgłoszenia bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.