Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Termin składania CV: 31.03.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR SA

Miejsce pracy: Olsztyn

Oczekiwania wobec Kandydatów: wykształcenie techniczne wyższe, związane z elektroenergetyką, prawo jazdy kat „B” / sprawne i samodzielne kierowanie samochodem osobowym, świadectwo kwalifikacji „E” + „D” powyżej 1 KV znajomość Prawa Energetycznego i Prawa Budowlanego, umiejętność obsługi komputera w zakresie systemu Windows + pakiet Microsoft Office, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,...

Główny Specjalista ds. Audytu i Kontroli

Termin składania CV: 01.04.2018

Pracodawca: Energa SA

Miejsce pracy: Gdańsk

Nr referencyjny: ENSA/GS2/2018/BAiKW ZAKRES OBOWIĄZKÓW Opracowywanie i aktualizacja regulacji dokumentów i narzędzi obszaru audytu/kontroli, opracowywanie rocznych planów audytów/kontroli, sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań Biura i działalności audytu i kontroli wewnętrznej w Grupie Energa, na potrzeby organów spółek w Grupie, współpraca z komórkami audytu/kontroli...

Specjalista ds. Płac

Termin składania CV: 21.03.2018

Pracodawca: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Umowa o pracę na okres próbnyNumer referencyjny: 21/ECUW/2018 Oferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania, Możliwość rozwoju zawodowego, Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole. Główne obowiązki: sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników, zleceniobiorców, świadczeniobiorców, dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, sporządzanie...

Główny Specjalista ds. Księgowości / Specjalista ds. Księgowości

Termin składania CV: 21.03.2018

Pracodawca: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Umowa o pracę na okres próbnyNumer referencyjny: 20 /ECUW/2018 Oferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania Możliwości rozwoju zawodowego Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole Główne obowiązki: Sporządzanie wszystkich elementów jednostkowych sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania z przepływów pieniężnych; Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych wg MSSF, Uzgodnienie...

Specjalista / Główny Specjalista ds. Podatków

Termin składania CV: 21.03.2018

Pracodawca: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Numer referencyjny: 22/ECUW/2018Umowa o pracę na okres próbny Oferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania, Możliwość rozwoju zawodowego, Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole. Główne obowiązki: Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków bezpośrednich i pośrednich klientów obsługiwanych przez Spółkę, w szczególności: kwalifikacja podatkowa poszczególnych operacji gospodarczych, oblic...

Referent ds. Księgowości

Termin składania CV: 20.03.2018

Pracodawca: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Numer referencyjny: 19 /ECUW/2018 Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwaOferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania Możliwości rozwoju zawodowego Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole Główne obowiązki: kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych, prowadzenie ewidencji księgowej (dekretowanie, sporządzanie polecenia księgowania, wprowadzanie do systemu...

Członek Zarządu Spółki ENERGA Informatyka i Techgnologie Sp. z o.o.

Termin składania CV: 20.03.2018

Pracodawca: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Gdańsk

  Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć: zgłoszenie wraz z podaniem stanowiska, o które się ubiega, zawierające aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail kandydata; życiorys zawodowy; oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie...

Prezes Zarządu Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o.

Termin składania CV: 23.03.2018

Pracodawca: ENERGA Logistyka Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Trójmiasto/Płock

  Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć: zgłoszenie wraz z podaniem stanowiska, o które się ubiega, zawierające aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail kandydata; życiorys zawodowy; oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie...

Projektant (stacje elektroenergetyczne WN/SN)

Termin składania CV: 31.03.2018

Pracodawca: ENERGA Invest Sp. z o. o.

Miejsce pracy: Gdańsk

Umowa o pracę Komórka organizacyjna: Biuro Realizacji Inwestycji Numer referencyjny: 5/BRI/Invest/2018/P/WN/SN Zakres obowiązków: Projektowanie stacji elektroenergetycznych WN/SN (obwody pierwotne / obwody wtórne) Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z organami administracji publicznej i gestorami sieci, nadzorowanie poprawności procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji Współpraca...

Projektant (linie elektroenergetyczne WN)

Termin składania CV: 31.03.2018

Pracodawca: ENERGA Invest Sp. z o. o.

Miejsce pracy: Gdańsk

Umowa o pracę Komórka organizacyjna: Biuro Realizacji Inwestycji Numer referencyjny: 3/BRI/Invest/2018/P/WN  Zakres obowiązków: Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, projektów budowlanych i wykonawczych linii elektroenergetycznych WN Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z organami administracji publicznej i gestorami sieci, nadzorowanie poprawności procesu uzyskiwania...