Wersja do druku

Komu pomagamy

Fundacja ENERGA w nurcie realizowania swoich głównych celów udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, mail):

1. W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, zawierające komplet dokumentów:

a) pismo przewodnie (prośba),
b) umowa zawarta z organizacją, w której podopieczny posiada subkonto lub która użyczy swojego rachunku (nie przekazujemy darowizn na prywatne rachunki bankowe),
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia opisany w liście,

d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Nie  wymagamy oryginałów dokumentów

 

 

2. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści formułowanej prośby zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Z ponownym wnioskiem można się zwracać nie wcześniej niż 12 m-cy od daty zawarcia poprzedniej umowy darowizny.

Prośbę o pomoc prosimy kierować do Zarządu Fundacji ENERGA na adres wskazany w zakładce kontakt

 

Zobacz również Formularz rozliczenia darowizny

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.