Wersja do druku

Specjalista ds. Administracji

Termin składania CV: 17-10-2017
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Miejsca pracy: Gdańsk

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu
w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Administracji

Umowa o pracę
ENERGA Centrum Usług Wspólnych

Komórka organizacyjna: Departament Usług Administracyjnych
Numer referencyjny: 19/KB/ECUW/2017

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole

Główne obowiązki:

 • Gospodarowanie nieruchomościami oraz powierzchniami biurowymi
 • Przygotowanie planów i realizacja modernizacji, remontów i napraw:

-informowanie właściciela o aktualnym stanie budynku i awariach, ewentualnych koniecznych naprawach lub problemach technicznych, w tym angażowanie specjalistów, ekspertów, rzeczoznawców w celu przeprowadzenia ekspertyz i analiz technicznych,

- zlecanie i nadzór nad dokumentacją projektową remontów i modernizacji,

- zlecanie i nadzór nad uzyskaniem wszelkim niezbędnych decyzji, pozwoleń urzędów w celu uruchomienia remontu , modernizacji (decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, zmiana sposobu użytkowania  itp.),

- uczestnictwo w nadzorze nad  przebiegiem modernizacji, remontów i zlecanych prac,

- rozliczenie wszystkich zleconych prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych,

- uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót remontowych i modernizacyjnych.

 • Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
 • Kontrolowanie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomością
 • Zapewnianie zgodności obiektów i urządzeń z przepisami prawa
 • Nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem działu
 • Współpraca  z właściwymi urzędami, instytucjami i dostawcami

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne
 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarach: zarządzania nieruchomościami i realizacji inwestycji w zakresie budowlanym
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego i zagadnień z obszaru gospodarowania nieruchomościami
 • Umiejętność zarządzania procesem inwestycyjnym i jego rozliczania
 • Znajomość zagadnień technicznych w obszarze nieruchomości
 • Dobra znajomość pakietu  MS Office
 • Zdolności negocjacyjne oraz analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 17.10.2017 r.  na rekrutacja.ecuw@energa.pl 

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA CUW z siedzibą w Gdańsku pod adresem al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Dane osobowe zostały zebrane w celu ich wykorzystania podczas postępowania rekrutacyjnego.
 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 4. Podanie danych nastąpiło dobrowolnie.
 5. Dane mogą zostać udostępnione innym spółkom Grupy ENERGA w ramach jednolitej strategii zatrudnienia.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojego CV następującej klauzuli. Zgłoszenia bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w zakresie ujętym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nr 19/KB/ECUW/2017, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.