Wersja do druku

Główny specjalista ds. zarządzania inwestycjami

Termin składania CV: 13-10-2017
ENERGA-OPERATOR SA
Miejsca pracy: ENERGA - OPERATOR; CENTRALA GDAŃSK;Departament Zarządzania Usługami

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • Samodzielnego i twórczego rozwiązywania złożonych problemów z obszaru zarządzania inwestycjami
 • Umiejętności negocjacyjnych
 • Znajomości regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami oraz umiejętności doradztwa w tym zakresie,
 • Znajomości metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub PMI
 • Obsługi programów MS Office
 • Znajomości systemów informatycznych w obszarze zarządzania inwestycjami
 • Znajomości technologii, technik i narzędzi  pracy w obszarze zarządzania inwestycjami
 • Umiejętności przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji
 • Dobrej znajomości prawa budowlanego
 • Praktycznej znajomości realizacji robót budowlano-montażowych w zakresie sieci elektroenergetycznej
 • Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Współpraca przy tworzeniu strategii Spółki.
 • Określenie  metod i  narzędzi  wdrażania  strategii oraz realizacja niestandardowych zadań z obszaru zarządzania inwestycjami.
 • Uczestnictwo w zespołach projektowych
 • Prowadzenie złożonych projektów z obszaru zarządzania inwestycjami  w tym projektów organizacyjnych, interdyscyplinarnych
 • Samodzielne opracowywanie i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych
 • Prowadzenie bieżącego doradztwa z obszaru zarządzania inwestycjami dla pozostałych specjalistów/inżynierów wydziału oraz na potrzeby innych  komórek organizacyjnych.
 • Przygotowywanie analiz, koncepcji, raportów oraz rekomendacji
 • Prezentacja wyników i rezultatów pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Projektowanie i wdrażanie standardów w obszarze przygotowania, realizacji oraz rozliczania inwestycji,
 • Planowanie krótkoterminowe inwestycji, w tym przygotowanie planu rzeczowo- finansowego Spółki.
 • Udział w opracowywaniu Planu Rozwoju.
 • Nadzór nad terminową realizacją planu rzeczowo-finansowego Spółki, w tym raportowanie zarządcze w ramach procesu inwestycyjnego.
 • Nadzór nad procesem ewidencjonowania w Spółce nakładów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i finansowym.
 • Wdrażanie technicznych i jakościowych standardów w obszarze wykonawstwa inwestycyjnego, w tym nadzór nad współpracą ze Spółkami Segmentu Dystrybucji.
 • Identyfikowanie oraz podejmowanie działań eliminujących bariery w procesie inwestycyjnym.
 • Ocena spółek zależnych i podmiotów w zakresie jakości i kosztów świadczonych usług
 • Opiniowanie wniosków komórek merytorycznych o uzyskanie zgód korporacyjnych, przesunięcia i korekty planu rzeczowo-finansowego, w tym ewidencjonowanie tych przesunięć w planie.
 
Osoby zainteresowane pracą w Departamencie Zarządzania Usługami  proszę o złożenie CV w terminie do dnia 13 października 2017 roku  do Biura Rozwoju Personelu w Centrali ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku, ul. Reja 29,

 

 
lub na adres e-mail: Martyna.Piekarska-Trochim@energa.pl
 
Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja.
 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku  pod adresem Marynarki Polskiej 130.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

 

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”
 

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.