Wersja do druku

Specjalista ds. Płac

Termin składania CV: 13-10-2017
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Miejsca pracy: Gdańsk

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu
w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Płac

Umowa o pracę
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Komórka organizacyjna: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: 20/KB/ECUW/2017

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole.

Główne obowiązki:

 • sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników, zleceniobiorców, świadczeniobiorców,
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS,
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych,
 • uzgadnianie sald kont księgowych dotyczących naliczonych wynagrodzeń i rozrachunków publiczno-prawnych,
 • sporządzanie zaświadczeń oraz pism z zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie w kompleksowym, samodzielnym naliczaniu płac,
  • swobodna obsługa systemów kadrowo- płacowych  i obsługi programu Płatnik,
  • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • praktyczna znajomość  arkusza Excel,
  • systematyczność, dokładność i terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 13.10.2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA CUW z siedzibą w Gdańsku pod adresem al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Dane osobowe zostały zebrane w celu ich wykorzystania podczas postępowania rekrutacyjnego.
 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 4. Podanie danych nastąpiło dobrowolnie.
 5. Dane mogą zostać udostępnione innym spółkom Grupy ENERGA w ramach jednolitej strategii zatrudnienia.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojego CV następującej klauzuli. Zgłoszenia bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w zakresie ujętym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nr 20/KB/ECUW/2017, w celu realizacji procesu rekrutacji.” 

Uwaga: Zgłoszenia bez powyższej klauzuli, niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane!

Uwaga: ECUW sp. z. o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.