Wersja do druku

Dyspozytor RDM

Termin składania CV: 14-01-2018
ENERGA-OPERATOR SA
Miejsca pracy: ENERGA-OPERATOR SA; ODDZIAŁ W KALISZU

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu elektroenergetycznym
 • Znajomości przepisów Prawa Energetycznego i Prawa Budowlanego
 • Obsługi systemów informatycznych związanych z pełnioną funkcją
 • Dobrej znajomości  Pakietu MS Office
 • Umiejętności współpracy w zespole i kontaktu z klientem
 • Zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres
 • Dyspozycyjności, zdyscyplinowania, sumienności
 • Czynnego prawa jazdy kat. B

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Prowadzenie ruchu urządzeń i sieci elektroenergetycznej koordynowanej we współpracy ze służbami dyspozytorskimi wytwórców i odbiorców w sposób zapewniający utrzymanie odpowiednich parametrów jakościowych energii elektrycznej i optymalnych  warunków jej przesyłu.
 • Wykonywanie czynności łączeniowych na wybranych elementach sieci WN na wyraźne polecenie dyspozytora wyższego rzędu (CDM).
 • Kierowanie, za pośrednictwem systemów sterowania i podległego operatywnie personelu ruchowego, likwidacją awarii oraz zakłóceń na urządzeniach będących w operatywnym kierownictwie RDM (wydawanie poleceń dyspozytorskich na wykonywanie operacji ruchowych) oraz ewidencjonowanie ich w obsługiwanych systemach komputerowych.
 • Likwidowanie, we współpracy ze służbami dyspozytorskimi innych szczebli i służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców, awarii w systemie i odbudowa KSE na podstawie obszarowego planu obrony i odbudowy.
 • Pełnienie funkcji koordynującego w myśl obowiązującej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
 • Monitorowanie pracy zabezpieczeń, automatyki i łączności oraz niezwłoczne powiadamianie służb specjalistycznych o zauważonych nieprawidłowościach w pracy tych urządzeń.
 • Współpraca ze służbami ratownictwa przy likwidacji zagrożeń utraty zdrowia lub życia oraz zagrożeń dla środowiska występujących ze strony urządzeń elektroenergetycznych.
 • Informowanie na bieżąco Kierownika Wydziału Zarządzania Ruchem lub kierującego zmianą dyspozytorów o zakłóceniach w sieci i uszkodzeniach urządzeń wpływających istotnie na pogorszenie pewności zasilania dla przydzielonego mu w zakresie uprawnień kierowniczych obszaru sieci, awariach łączeniowych i wypadkach.
 
Osoby zainteresowane pracą w Wydziale Zarządzania Ruchem, prosimy o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie  do dnia 14 stycznia 2018 roku do Wydziału Zarządzania Personelem ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, pok. 304
 
lub na adres e-mail: krystyna.kulon@energa.pl


Prosimy o podanie w temacie listu nr rekrutacji 3/4LP/2018 oraz nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja – Dyspozytor RDM
 

 

 
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu pod adresem al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane
 
Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”
 

 

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.