Wersja do druku

Specjalista ds. Obsługi Bankowej

Termin składania CV: 19-01-2018
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Miejsca pracy: Olsztyn

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu
w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Bankowej

Umowa o pracę
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Komórka organizacyjna: Departament Księgowości i Podatków/ Dział Obsługi Spółek Dystrybucji i Energii

Miejsce pracy: Olsztyn, ul. Tuwima 6
Numer referencyjny: 1 /ECUW/2018

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie paczek płatności,
 • Przesyłanie potwierdzeń dokonania przelewów,
  • Księgowa obsługa wyciągu bankowego,
  • Księgową obsługę kredytów krótko- i długoterminowych,
  • Weryfikacja  zapisów oraz uzgadnianie stanu kont w zakresie środków pieniężnych,
  • Wyjaśnianie różnic i wprowadzenie stosownych korekt w ramach inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych i aktywów finansowych,
  • Bieżące archiwizowanie dokumentacji  w formie  elektronicznej lub/i papierowej,
  • Obsługa audytorów przeprowadzających badanie sprawozdań  finansowych klientów,

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, rachunkowość),
 • Wiedza i doświadczenie  w obszarze  współpracy z bankami.
 • Znajomość przepisów min. prawa bilansowego oraz podatkowego,
 • Dobra znajomość MS Office w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel,
 • Umiejętności interpersonalne w kontakcie z Klientami  i współpracownikami

Wymagania pożądane:

 • Znajomość programów  SAP,  Xpertis

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 19.01.2018 r.  na adres: rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA CUW z siedzibą w Gdańsku pod adresem al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 4. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
 5. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Pana/Panią zgody w treści określonej poniżej.

prosimy o dopisanie do swojej aplikacji  następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji , prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.