Wersja do druku

Specjalista ds. Umów i Zamówień

Termin składania CV: 24-01-2018
Energa SA
Miejsca pracy: Gdańsk/Gdynia

Energa - Operator Logistyka Sp. z o.o. Płock, ul. Otolińska 25

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Umów i Zamówień

Miejsce pracy: Gdańsk/Gdynia

 Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomości aktów prawnych związanych z obszarem stanowiska pracy, w tym Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
 • Doświadczenia w prowadzeniu przetargów oraz w samodzielnym tworzeniu umów mile widziane
 • Dobra organizacja pracy
 • Terminowe wykonywania powierzonych zadań
 • Umiejętności pracy w zespole

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień (w trybie PZP i KC) wraz
  z odpowiedzialnością za rejestry i ewidencje związane z postępowaniami i umowami,
 • nadzorowanie obiegu dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań,
 • udział w pracach Komisji Przetargowych, jak również prowadzenie korespondencji
  z Wykonawcami,
 • przygotowanie sprawozdań z udzielonych zamówień,
 • aktualizacja danych w rejestrach oraz archiwizacja dokumentacji przetargowej.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Specjalista ds. Umów i Zamówień prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do dnia 24.01.2018 r.  na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl z dopiskiem lub tytułem w e-mailu: Specjalista ds. Umów i Zamówień Gdańsk/Gdynia 

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka ENERGA - OPERATOR Logistyka z siedzibą w Płocku pod adresem ul. Otolińska 25.
 1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
 2. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.