Wersja do druku

Inżynier ds. Przygotowania Inwestycji

Termin składania CV: 18-02-2018
ENERGA-OPERATOR SA
Miejsca pracy: ENERGA-OPERATOR SA; ODDZIAŁ W KALISZU; LOKALIZACJA KONIN

​Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego ( preferowane energetyczne, elektroenergetyczne, elektryczne)
 • Znajomości regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami, umiejętności poszukiwania informacji i interpretacji
 • Biegłej znajomości systemów informatycznych w obszarze zarządzania inwestycjami
 • Bardzo dobrej znajomości technologii, technik i narzędzi pracy w obszarze zarządzania inwestycjami
 • Umiejętności przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji
 • Biegłej obsługi programów Pakietu MS Office
 • Zdolności koncentracji uwagi i analitycznego myślenia
 • Umiejętności współpracy i komunikacji
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym nadzór i koordynacja zleconych prac projektowych oraz udział w procesie pozyskiwania praw do nieruchomości
 • Prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych w systemach IT w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i standardami
 • Samodzielnie prowadzenie prostych projektów z obszaru zarządzania inwestycjami
 • Przygotowanie specjalistycznej dokumentacji i korespondencji w zakresie powierzonych zadań
 • Współpraca przy opracowywaniu i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami
 • Prowadzenie bieżącego doradztwa z obszaru zarządzania inwestycjami dla pozostałych pracowników Działu i innych komórek organizacyjnych
 • Przygotowywanie specjalistycznych analiz i koncepcji oraz rekomendacji oraz rekomendacji dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami na użytek wewnętrzny
 • Prezentacja wyników i rezultatów pracy wewnątrz  organizacji
Osoby zainteresowane pracą w Dziale Zarządzania Inwestycjami w Rejonie Dystrybucji w Koninie, proszę o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 18 lutego 2018 roku  do Wydziału Zarządzania Personelem w Oddziale ENERGA-OPERATOR SA w Kaliszu
 
lub na adres e-mail:  krystyna.kulon@energa.pl
 
 
Prosimy o podanie w temacie listu nr rekrutacji 6/4LP/2018 oraz nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja – Inżynier ds. Przygotowania Inwestycji
 

 

 

 

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

 

 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu pod adresem al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 

 

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 

 

 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

 
Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”

 

 
 
 

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.