Wersja do druku

Koordynator ds. Kontroli Wewnętrznej

Termin składania CV: 14-02-2018
Energa SA
Miejsca pracy: Gdańsk

Nr referencyjny: ENSA/K1/2018/BAiKW

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Opracowywanie i aktualizacja regulacji dokumentów i narzędzi obszaru kontroli wewnętrznej w Grupie Energa,
 • opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,
 • sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań Biura i działalności kontroli wewnętrznej w Grupie Energa, na potrzeby organów spółek w Grupie,
 • współpraca z komórkami kontroli wewnętrznej w podmiotach Grupy Energa, w zakresie przygotowania i realizacji planów kontroli, monitoringu wdrażanych rekomendacji oraz sprawozdawczości,
 • realizacja zadań kontrolnych w Grupie Energa zgodnie z przyjętymi w tym zakresie regulacjami, w tym m.in.:

a)    opracowywanie programów zadań kontrolnych,

b)    sporządzanie sprawozdań oraz formułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

c)    prezentowania wyników interesariuszom, w tym organom spółek Grupy,

d)    monitorowanie wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych zadań,

e)    rozpatrywanie zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących realizowanych zadań kontrolnych,

f)     kompletowanie i archiwizacja dokumentacji z przeprowadzanych kontroli,

 • współpraca z pozostałymi komórkami podmiotów Grupy przy prowadzonych działaniach kontrolnych,
 • współpraca ze specjalistami zewnętrznymi oraz specjalistami z Grupy przy realizacji zadań kontrolnych,
 • koordynacja i obsługa kontroli zewnętrznych.

 

  CZEGO OCZEKUJEMY

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, techniczne, prawnicze);
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze kontroli,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołu,
 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, tj. skuteczność w komunikacji, umiejętność budowania relacji ze współpracownikami wszystkich szczebli, asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów,
 • chęć ciągłego doskonalenia i rozwoju,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziane:

a)    uprawnienia audytora,

b)    znajomość branży energetycznej,

c)    znajomość języka angielskiego, na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.  

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Koordynatora ds. Kontroli Wewnętrznej prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: zzl@energa.pl w temacie proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ENSA/K1/2018/BAiKW. 
 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
2.    Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
3.    Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
4.    Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie
o ich usunięcie.
 
Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”
 
Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
 
Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.