Wersja do druku

Specjalista ds. Administracji i Ochrony Środowiska

Termin składania CV: 18-02-2018
Energa SA
Miejsca pracy: Gdynia

Energa Operator Logistyka Sp. z o.o.

Płock, ul. Otolińska 25

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Administracji i Ochrony Środowiska

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zagadnień z obszaru ochrony środowiska
 • Znajomość zagadnień o charakterze administracyjno-organizacyjnym związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego 
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami nieenergetycznymi

Do obowiązków pracownika będzie należało

 • Prowadzenie i nadzór nad sprawami z obszaru ochrony środowiska
 • Realizacja polityki Spółki w zakresie zarządzania nieruchomościami nieenergetycznymi
 • Sporządzanie planu kosztów, przychodów i inwestycji dla obszaru związanego z zarządzaniem nieruchomościami nieenergetycznymi oraz administracją i działalnością gospodarczą
 • Zapewnienie wyposażenia i obsługi pracowników w zakresie dotyczącym stanowiska pracy, w tym dokonywanie zakupów
 • Inicjowanie i realizacja procedur zakupowych w zakresie administracji nieruchomości, eksploatacji sprzętu administracyjno-biurowego, wyposażenia stanowisk oraz usług realizowanych na rzecz pracowników
 • Prowadzenie spraw dotyczących procesów związanych z nabyciem, zbyciem, przekazaniem, likwidacją środków trwałych i środków niskocennych
 • Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism oraz archiwizacją dokumentów w Spółce

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Specjalisty ds. Administracji i Ochrony Środowiska prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do dnia 18.02.2018 r.   na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl z dopiskiem lub tytułem w e-mailu: Specjalista ds. Administracji i Ochrony Środowiska Gdynia

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka ENERGA - OPERATOR Logistyka z siedzibą w Płocku pod adresem ul. Otolińska 25.
 1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
 2. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny.
 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”

Powrót do listy

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.