Wersja do druku

Energa dla przyrody


Grupa ENERGA realizując działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu angażuje się w projekty na rzecz ochrony środowiska. Jedną z trzech wartości, którym kieruje się nasza firma, jest środowisko.  Jest to związane ze strategią Grupy zakładającą inwestycje w odnawialne źródła energii, stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku oraz ekologiczną edukację. Energetyka przyszłości musi być przyjazna dla środowiska. Naszym strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie przyjaznej środowisku energetyki odnawialnej.

Wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z Rozporządzeniem EMAS - Polityka Środowiskowa Grupy Energa (The Energa Group’s Environmental Policy)  Dokument określa ogólne kierunki naszego rozwoju w odniesieniu do działalności środowiskowej. Zobowiązuje nas do utrzymania zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi, ciągłej poprawy efektów działalności i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Stwarza ramy organizacji, funkcjonowania oraz wyznaczenia celów i zadań środowiskowych. Ochrona środowiska  stanowi również jeden z  filarów z przyjętej w 2014 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu (Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Strategy Of The Energa Group). Strategia ta jest spójna ze „Strategią Grupy Energa na lata 2013-2020”, a jej celem jest wsparcie, poprzez propagowanie i monitorowanie realizacji zamierzeń z obszaru CSR w Grupie Energa. Bureau Veritas Certification organizacja zajmująca się audytem i certyfikacją systemów zarządzania, potwierdziła, że wprowadzony i stosowany w Grupie Energa System Zarządzania Środowiskowego spełnia wymagania normy ISO 14001:2004.
W czerwcu 2016 wiceminister środowiska Mariusz Gajda, wspólnie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Krzysztofem Lissowskim,  wręczyli Grupie Energa certyfikat potwierdzający rejestrację w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Energa SA  15 września 2014 roku przystąpiła do ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact, zobowiązując się tym samym do przestrzegania dziesięciu zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

W działania proekologiczne włączamy także naszych pracowników, wzmacniając systemowo dobre nawyki i postawy poprzez m.in. umieszczanie w biurach pojemników do segregacji odpadów i kompleksowy projekt optymalizacji zużycia wody, energii i papieru w biurach. Do dyspozycji pracowników oddaliśmy też kilkanaście aut elektrycznych.

W trosce o środowisko rozbudowujemy także naszą ofertę dla klientów o rozwiązania, które sprzyjają racjonalnemu zużyciu energii (Rozliczenia Rzeczywiste, oferta „100% zielonej energii”). Nasi eko-świadomi klienci chętnie wybierają także faktury elektroniczne. W korespondencji z klientami wykorzystujemy koperty produkowane z papieru poddanego recyklingowi. Na materiałach marketingowych i nośnikach reklamowych (takich jak: druki, koperty, projekty nadruków na samochody), umieszczamy specjalnie przygotowane piktogramy z hasłami zachęcającymi do ekologii. Przypominamy dzięki nim o możliwości ponownego wykorzystania danego przedmiotu lub przekazujemy porady związane z racjonalnym jego użytkowaniem. Zawsze staramy się wybierać takie materiały i  nośniki, które są przyjazne środowisku. Po zakończonym użytkowaniu dbamy, aby zostały odpowiednio zutylizowane. Nasze wydawnictwa zewnętrzne i korporacyjne drukowane są na papierze z certyfikatem FSC.


Bezpieczne „gniazda pod napięciem”

Grupa ENERGA prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony bociana białego, zakładając platformy pod bocianie gniazda, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W ostatnich latach pracownicy Grupy zamontowali ponad 9 tysięcy specjalnych platform pod bocianie gniazda, które zabezpieczają linie niskiego i średniego napięcia, chroniąc tym samym bocianie życie. Na zainstalowanych przez ENERGĘ platformach gniazduje już ponad 18 tysięcy ptaków, czyli około 20 proc. populacji wszystkich przylatujących do Polski bocianów.

Dzięki współpracy ENERGI z przyrodnikami uruchomiono również ogólnopolski punkt informacyjny 0 801 BOCIAN (nr telefonu 0 801-26-24-26), w którym specjaliści udzielają praktycznych porad, a w razie konieczności pomocy. Do tej pory z bezpłatnej infolinii skorzystało ponad 4000 osób.5 tys.

piskląt zaobrączkowanych
przez energetyków z Grupy ENERGA

ponad  20 tys. 

Tyle dorosłych ptaków zamieszkuje
na platformach wybudowanych
przez Grupe Energa


ponad 4 tys.

przyjętych zgłoszeń dzięki
infolinii 0-801 BOCIANPropagujemy wiedzę o bocianach

Popularyzujemy wiedzę na temat bocianów i ich ochrony poprzez serwisy dbajobociany.pl i bocianopedia.pl. Jesteśmy także partnerem serwisu bociany.pl, na stronie którego powstała "Baza Gniazd Bociana Białego" dotycząca stanu i kondycji bocianich siedlisk oraz "Ogólnopolska Baza Aktywności na rzecz Bociana Białego", w której przyrodnicy z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zbierają wszelkie informację na temat instytucji i osób, które pomagają bocianom, np. remontując gniazda czy opiekując się poszkodowanymi ptakami.

Energetyczni obrączkarze

Dzięki współpracy Grupy ENERGA oraz PTPP "pro Natura" i Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk powstał unikatowy na skalę Europy projekt "Energetyczni Obrączkarze Grupy ENERGA". W czterech dotychczasowych edycjach projektu energetycy z ENERGI zaobrączkowali już blisko 5 tysięcy bocianich piskląt, dzięki czemu liczba zaobrączkowanych w Polsce bocianów wzrosła o 100 proc. Był to pierwszy przypadek w Polsce, kiedy energetycy zaangażowali się w obrączkowanie bocianów białych.

Obrączkowanie ułatwia identyfikację poszczególnych bocianów i pozwala śledzić ich losy po opuszczeniu gniazd, na trasach wędrówek w Europie i Afryce. Na początku 2014 roku roku pojawiły się pierwsze sygnały dotyczące oznaczonych bocianów powracających do Polski. Informacje o zaobrączkowanych przez energetyków ptakach pochodziły m.in. z Rumunii, a nawet z Sudanu.

Fundusz dla Przyrody

To konkurs grantowy zainicjowany przez Grupę ENERGA i Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i pierwsza wspólna inicjatywa organizacji społecznej i firmy, której celem jest realizacja projektów służących ochronie wybranych gatunków zwierząt i roślin. Realizowane działania na rzecz Funduszu dla Przyrody to nie tylko obowiązek proekologicznych inwestycji, edukacja ekologiczna, ale przesłanie wynikające z wartości jaką niesie ze sobą strategia rozwoju Grupy Energa.

W 2016 roku rozstrzygnięta została już szósta edycja konkursu grantowego.  W sumie nagrodzonych zostało 8 projektów, a łączna kwota przekazanych grantów przekroczyła 29 tysięcy zł. Fundusze zostaną przekazane m.in na:  bezpieczne miejsca lęgowe dla sóweczki i włochatki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ochronę czynną cennych gatunków roślin muraw kserotermicznych w dolinie Notec, ochronę muraw kserotermicznych Góry Gipsowej przed ekspansją barszczu Sosnowskiego, zwiększenie dostępności miejsc gniazdowych dla pluszcza Cinclus cinclus w Sudetach - na obszarze Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego, czynną ochronę kulika wielkiego w Dolinie Dolnego Bugu, ochronę czynną gniewosza plamistego na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, ochronę podkowców małych w starej gorzelni w Górkach Wielkich,  ochronę populacji mopka w Lęgach Odrzańskich. Czytaj więcej na funduszdlaprzyrody.org

Zarybiamy rzeki, budujemy przepławki

Grupa ENERGA jest największym producentem tzw. energii zielonej z wody. Mając świadomość współistnienia z ekosystemem wokół naszych elektrowni wodnych, podejmujemy szereg działań zmierzających do odtwarzania naturalnych zasobów ichtiofauny charakterystycznej dla danego cieku. Zapewniamy rybom możliwość pokonania stopnia wodnego poprzez budowę przepławek.

Tam, gdzie przepławek jeszcze nie ma, ponosimy częściowo koszty zarybień. Rocznie przyczyniamy się do wpuszczania do rzek setek tysięcy sztuk narybku.

Uczestniczymy w zarybianiu jezior i rzek zgodnie z ich charakterem. Oznacza to, że są wprowadzane do nich wyłącznie gatunki, które występują w stanie naturalnym i nie są gatunkami obcymi. To bardzo ważne, aby prowadząc zarybienia określonymi gatunkami, zostały zachowane odpowiednie proporcje, gwarantujące zachowanie wodnego ekosystemu w równowadze biologicznej. Nad każdym z kolejnych zarybień czuwają ichtiolodzy. Nadzorują oni cały proces zarybiania.

 

 

 

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.