Agnieszka Terlikowska-Kulesza

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Terlikowska-Kulesza ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich.

W 1997 r. została zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Komercjalizacji i Prywatyzacji Bezpośredniej. Od 1997 do 2002 r. zatrudniona była w Agencji Prywatyzacji jako główny specjalista, a następnie Kierownik Sekcji. W tym okresie nadzorowała i realizowała projekty prywatyzacyjne spółek z udziałem Skarbu Państwa , weryfikowała analizy ekonomiczno-finansowych i wyceny prywatyzowanych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Od lipca 2002 r. do czerwca 2016 r. ponownie była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa jako główny specjalista w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z branży: ceramicznej, budownictwa, komunikacji samochodowej. W latach 2009-2016 nadzorowała spółki branży chemicznej, w tym takie podmioty jak spółki z Grupy Azoty S.A. Do głównych obowiązków należała analiza, przygotowywanie i wykonywanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przygotowywanie decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek.

Od lipca 2016 r. do listopada 2019 r. zatrudniona była jako główny specjalista w Ministerstwie Energii gdzie pełniła nadzór nad spółkami strategicznymi z branży wydobywczej.

Obecnie zatrudniona jest w Ministerstwie Aktywów Państwowych jako główny specjalista w Departamencie Nadzoru I.

Dodatkowe doświadczenie zdobywała pełniąc w latach 2001-2016 funkcje w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: „Chłodnia Szczecińska” Sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych „ELTOR-Warszawa” Sp. z o.o. w Wołominie. Od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej ENERGA S.A.