Maciej Żółtkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Żółtkiewicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej oraz ukończył studia podyplomowe w Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku. jako specjalista techniczny we Wschodnim Okręgu Energetycznym w Radomiu. Stanowisko to zajmował do 1988 roku. W latach 1988 – 1999 był zatrudniony w Elektrociepłowni „Radom" S.A. kolejno na stanowiskach: Specjalista ds. automatyki i pomiarów, Kierownik działu nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji, Główny specjalista ds. organizacyjno - pracowniczych, Członek Zarządu. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu Zakładu Maszyn do Szycia „Łucznik" Sp. z o.o. w Radomiu. W latach 2001 – 2005 pełnił kolejno funkcje: Zarządcy Komisarycznego Przedsiębiorstwa „Putis" w Milanówku, Pełnomocnika ds. Prywatyzacji Przedsiębiorstwa „Transdrog" w Warszawie, Wiceprezesa Zarządu P.W. „Mediainstol" Sp. z o.o. w Radomiu. W latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Łączników „Radom" S.A. Od 2009 roku zajmował się kontrolą wewnętrzną i audytem w RTBS „Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu, a od 2013 roku w Spółce „Radpec" S.A. w Radomiu. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek takich jak: Elektrociepłownia „Radom" S.A., Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A., Fabryka Łączników „Radom" S.A. W latach 2009 – 2015 zasiadał w radzie nadzorczej PPUH „Radkom" Sp. z o.o. w Radomiu.