Agata Piotrowska

Członek Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska - jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia Akademia Spółek Kapitałowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru korporacyjnego, koordynowania procesów zarządczych, nadzoru nad procesami i projektami w zakresie planowania, optymalizacji, restrukturyzacji, inwestycji, dezinwestycji w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

W latach 2010-2021 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, takich jak: ORLEN Medica Sp. z o.o., ORLEN Automatyka Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o., ORLEN Projekt S.A., ORLEN Eko Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., Baltic Power sp. z o.o., ORLEN Wind 1 sp. z o.o., ORLEN Wind 2 sp. z o.o., ORLEN Wind 3 sp. z o.o. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek: ORLEN Laboratorium S.A. oraz ORLEN Wind 3 sp. z o.o.

Obecnie jest pracownikiem Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w którym jest odpowiedzialna za nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej ORLEN, w tym w szczególności nad spółkami z sektora energetycznego.

Pani Agata Piotrowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.