Jacek Goliński

Prezes Zarządu Energi SA

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (studia magisterskie, 2014). W roku 2017 ukończył studia Podyplomowe z zakresu Ekonomiki Rolnictwa i Agroenergetyki, natomiast w 2018 roku ukończył studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, które pomagają w pogłębieniu umiejętności menedżerskich integrując kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich.

Od października 2019 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu ORLEN Paliwa sp. z o.o. kierując, zarządzając i nadzorując działalność spółki w ramach kolegialnego Zarządu. Zapewniał rozwój spółki, w tym poprzez poszukiwanie rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych lub doskonalenia już wykorzystywanych przez spółkę procesów, mechanizmów, technologii i rozwiązań oraz wytwarzanych lub dystrybuowanych przez spółkę produktów lub świadczonych usług.

Od maja 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino" S.A. zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności. Opracował i sprawował nadzór nad wdrożeniem strategii spółki, jak również nadzorował planowanie oraz realizację inwestycji. Doprowadził, m.in. do zawarcia z Ciech S.A. oraz Ciech Soda Polska S.A. porozumienia dotyczącego infrastruktury technicznej umożliwiającego połączenie instalacji przesyłowych solanki Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra z instalacją przesyłową solanki Kopalni Soli Mogilno w jeden układ logistyczny, pod pełną kontrolą IKS „Solino" S.A.

Od maja 2017 roku jako Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Enerdze Operator S.A. realizował procesy biznesowe, w tym operacyjne zarządzanie majątkiem sieciowym, optymalizację procesów inwestycyjnych pod kątem efektywności ponoszonych nakładów oraz optymalizację procesów podnoszących efektywność ekonomiczną Oddziału.

W 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego oraz był Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w PKP Energetyka S.A. W latach 2007-2013 związany z Energą Obrót S.A., w której pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu i nadzorował realizację planów handlowych, budowanie portfela zakupowego oraz bezpośrednią opiekę nad klientami strategicznymi. W latach 2004-2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica.

Dotychczasowa kariera zawodowa związana jest przede wszystkim z zarządzaniem, nadzorowaniem działalności spółki, a także marketingiem i realizacją wyznaczonych celów sprzedażowych oraz optymalizacją procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w sektorze energetycznym.