Adrianna Sikorska

Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji

Od 17 grudnia 2019 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Energi SA. Odpowiedzialna za komunikację, społeczną odpowiedzialność biznesu, sponsoring oraz marketing.

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach informacji, analiz i bezpieczeństwa. Dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu budowania strategii komunikacji oraz wiedzą związaną z mechanizmami finansowymi występującymi w podmiotach gospodarczych. Posiada doświadczenie w kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, tj. w komunikacji, bezpieczeństwie, finansach, logistyce i zasobach ludzkich.

W l. 2016-2019 na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w sektorze energii, związana zawodowo z podmiotami Grupy Kapitałowej PKN Orlen. W l. 2013-2016 prowadziła działalność konsultingową w zakresie wykrywania ryzyk, nieprawidłowości w biznesie i ich eliminacji. W l. 2007-2013 ekspert CBA ds. analiz gospodarczych. W l. 1993-2007 na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w Policji.

Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.