Jarosław Piotr Dybowski

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Dybowski jest doświadczonym menedżerem z ponad 25-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, na której ukończył kierunek elektroenergetyka. Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz The management Training Program for Eastern Europe w Lovanium International Management Center. Od 1985 roku zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki. Jest współtwórcą pierwszego w Polsce Zintegrowanego Planu Rozwoju Systemu Elektroenergetycznego. Wprowadzał nowe standardy handlu energią elektryczną oparte na umowach EFET. Negocjował umowy długoterminowe umożliwiające modernizację i rozwój źródeł wytwórczych w Polsce, w tym umowy w procesie Project Finance. Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Pan Jarosław Dybowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.