Agnieszka Żyro

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Żyro jest absolwentką Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w IBD Business School Sp. z o.o. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w zakresie zarządzania spółkami energetycznymi. Na początku kariery zawodowej związana z ENEA Serwis sp. z o.o. (1998-2017), w której rozwijała obszar personalny, a następnie objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Kolejno, od kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu ENERGA Logistyka sp. z o.o., a od marca 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL S.A., spółki należącej do Grupy ORLEN.

Pani Agnieszka Żyro nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.