Barbara Hajdas

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Hajdas jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Ekonomia w zakresie gospodarki i administracji publicznej. Ukończyła studia podyplomowe MBA dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów. W latach 2004-2018 pracowała w Agencji Rozwoju Przemysłu pełniąc funkcję m.in. Wicedyrektora Departamentu Usług Finansowych. Od 2018 roku związana z PKN ORLEN S.A., jako Dyrektor Wykonawczy ds. Kontrolingu Biznesowego, gdzie odpowiada m.in. za nadzór nad realizacją budżetu kosztów w Koncernie, nadzór finansowy nad Spółkami GK ORLEN, opracowanie Planów Inwestycyjnych i Finansowych.

Przez lata pełniła funkcję Członka Rad Nadzorczych licznych spółek, w tym w ostatnim czasie: Unipetrol a.s., Ruch S.A., ORLEN CUK Sp. z o.o. oraz ANWIL S.A.

Pani Barbara Hajdas nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.