Daniel Obajtek

Członek Rady Nadzorczej

Daniel Obajtek od 21 kwietnia 2022 roku, jako członek Rady Nadzorczej Energi SA, czasowo wykonuje czynności prezesa Zarządu spółki. Pan Daniel Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa Zarządu bez wynagrodzenia.

Jest prezesem Zarządu i dyrektorem generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję prezesa Zarządu Grupy Energa. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł "Spółki roku" notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR.

Jako prezes Zarządu PKN ORLEN konsekwentnie realizuje działania biznesowe związane z budową multienergetycznego koncernu o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. Realizowane procesy przejęć i inwestycje mają na celu wzmocnienie globalnej pozycji koncernu, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Doprowadził do przejęcia kapitałowego Grupy Energa oraz prowadzi skutecznie proces fuzji z Grupą LOTOS i PGNiG. Na początku 2021 r. oba procesy weszły w kluczowy etap - przedstawił partnerów do środków zaradczych w ramach fuzji z Lotosem, a także uzyskał zgodę UOKiK na przejęcie PGNiG. Rozpoczął również największą w Europie inwestycję petrochemiczną - budowa nowego kompleksu Olefin w Płocku szacowana jest na ok. 13,5 mld zł. Stworzył także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, jedną z najważniejszych dla przyszłości koncernu inwestycji o wartości ok. 184 mln zł. Zaangażował koncern także w technologię atomową, która ma się przyczynić do rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR w Polsce.

Pod jego kierownictwem, bardzo dobre wyniki m.in. segmentów petrochemii, energetyki i rafinerii w 2021 r. umożliwiły osiągnięcie przez Grupę ORLEN zysku netto na poziomie 11,2 mld zł, czyli wyniku którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka.

Tylko w 2021 roku, a więc w czasie zdominowanym przez pandemię, zrealizował w Grupie ORLEN inwestycje rozwojowe o wartości 10 mld zł. Doprowadził również do uruchomienia nowych źródeł finansowania: zielonych euroobligacji i obligacji zrównoważonego rozwoju.
Dzięki jego decyzjom biznesowym Grupa ORLEN aktywnie rozwija projekt morskich farm wiatrowych na Bałtyku, realizowane są również przejęcia lądowych farm wiatrowych w celu powiększenia portfela odnawialnych źródeł energii.

Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.