Michał Perlik

Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu

Pan Michał Perlik posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami rachunkowości, sprawozdawczości, kontrolingu, skarbu, strategii, M&A oraz relacji inwestorskich.

W marcu 2018 roku dołączył do Grupy ORLEN. W okresie od lutego 2019 roku do kwietnia 2020 roku sprawował funkcję dyrektora Biura Strategii w PKN ORLEN SA, gdzie odpowiadał za koordynację projektów strategicznych realizowanych w koncernie. Od 2020 roku zajmuje stanowisko dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami w PKN ORLEN SA, w ramach którego jest odpowiedzialny za zarządzanie rachunkowością i sprawozdawczością, skarbem, ryzykiem rynkowym oraz compliance w odniesieniu do regulacji finansowych, takich jak AML czy sankcje. Ponadto jest odpowiedzialny za koordynację procesu integracji obszarów finansów Grupy Energa i Grupy ORLEN.

Przed dołączeniem do Grupy ORLEN sprawował funkcje kierownicze w wielu firmach i instytucjach finansowych. W latach 2016-2018 jako dyrektor ds. Finansów i Rozwoju Biznesu w Cosmedica Sp. z o.o. odpowiadał m.in. za zarządzanie finansami grupy oraz koordynację i implementację projektów strategicznych. Będąc dyrektorem w PKO Banku Hipotecznym SA w latach 2015-2016 zarządzał obszarami kontrolingu i relacji inwestorskich. W latach 2008-2015 pracował w CEPD N.V. Holding, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie finansami holdingu, koordynację i aktywny udział w procesach M&A oraz prowadzenie projektów z zakresu wzrostu efektywności sprzedaży. Był szefem zespołów relacji inwestorskich w PZU SA (w latach 2002-2007) oraz ING Banku Śląskim SA (w latach 2007-2008).

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Rachunkowość i Finanse oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń) i Uniwersytetu im. Łazarskiego.