Paweł Kosztyła

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Wiktor Kosztyła jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz studiów Executive MBA prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Jest doświadczonym menedżerem z ponad 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej oraz energetycznej. Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, budowaniu efektywnych łańcuchów dostaw oraz zakupach strategicznych. Od 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów w PKN ORLEN S.A. Jest odpowiedzialny za optymalizację procesów zakupowych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN oraz wdrażanie strategii zakupowych, wspierających Koncern. Jest odpowiedzialny za proces zakupowy od planowania i wyboru dostawcy, aż po umowę, realizację zakupu i rozliczenie płatności. W roku 2022 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Energa-Operator S.A.