Główny Specjalista ds. Projektów IT

28-02-2019

Pracodawca:  ENERGA SA

Miejsce pracy:  Gdańsk


nr referencyjny: ENSA/GS1/2018/WPiUIT

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami IT, mile widziane w sektorze „utilities”,
 • praktyczną znajomość metodyk zarządzania projektami, w szczególności Prince2,
 • zdolność praktycznego wykorzystania w projekcie wyników analizy wymagań biznesowych i analizy systemowej,
 • umiejętność współpracy z klientami na różnych szczeblach organizacji,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1/B2, 

a ponadto:

 • współpracowałeś z zespołami stosującymi metody pracy zwinnej,
 • posiadasz doskonałe umiejętności komunikacyjne i sprawnie działasz pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych,

dodatkowymi atutami w Twoim CV będą:

 • certyfikat z zakresu zarządzania projektami,
 • doświadczenie Scrum Master lub Agile Project Manager.

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę pracy!

Zakres Twoich zadań będzie obejmował:

 • operacyjne planowanie projektu IT: budowa jego struktury organizacyjnej, przygotowanie założeń projektowych, planowanie zakresu merytorycznego i budżetu, budowa harmonogramu projektu,
 • pomyślną realizację projektu IT zgodnie z ustalonym zakresem, harmonogramem i budżetem,
 • angażowanie i wspieranie zespołów projektowych w realizacji celów projektu,
 • zarządzanie zespołami projektowymi wykorzystującymi m.in. metody pracy zwinnej,
 • zarządzanie zmianą, ryzykiem i komunikacją w projekcie,
 • ścisłą współpracę z klientem wewnętrznym poprzez przejrzystą komunikację, zarządzanie jego oczekiwaniami, priorytetami i zaangażowaniem,
 • współtworzenie dokumentacji projektowej oraz nadzorowanie jej aktualności, kompletności i jakości,
 • zapewnienie jakości realizacji projektu poprzez stosowanie obowiązujących w organizacji standardów, zasad i procedur
 • współpracę z dostawcami usług i rozwiązań IT, w szczególności z centrum usług IT Energa. 

W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i rozpoznawalnej marce,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • możliwości rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związanych z pracą na w/w stanowisku,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, fundusz socjalny, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.  

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Gł. Spec. ds. Projektów IT, prosimy o przesłanie CV w terminie do 28.02.2019 r. na adres e-mail: zzl@energa.pl. W temacie wiadomości należy wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ENSA/GS1/2018/WPiUIT.

Dodatkowo prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że będziemy kontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.


Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: zzl@energa.pl, adres korespondencyjny al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
 • Energa S.A.,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9. Informujemy o przysługującym prawie do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgód,
 • usunięcia danych.Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje : nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.