Elektromonter Sieci Elektroenergetycznych we Włocławku

04-01-2019

Pracodawca:  Energa Operator SA, Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  Włocławek


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie zawodowe – kierunek elektryczny.
 • Doświadczenie zawodowe przy bezpośredniej eksploatacji sieci elektroenergetycznej nn i SN.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” powyżej 1kV.
 • Znajomość budowy sieci nn, SN oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Prawa Jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

 • Wykształcenia średniego – kierunek elektryczny.
 • Uprawnienia do prac PPN przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
 • Prawa Jazdy kat. C, C+E.

a ponadto:

 • Jesteś dyspozycyjny oraz gotowy do pełnienia dyżurów domowych.
 • Nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, w terenie i na wysokości powyżej 3m.
 • Potrafisz efektywnie organizować pracę własną, posiadasz umiejętność pracy zespołowej, w tym komunikatywność z osobami w różnym wieku.
 • Posiadasz wysoką kulturę osobistą.
 • Jesteś otwarty na systematyczne podnoszenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i uprawnień elektroenergetycznych.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizacja prac na sieci SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych eksploatacyjnych.
 • Realizacja prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych na sieci WN i stacjach WN/SN oraz SN/SN zgodnie ze zleconym zakresem.
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i nN.
 • Realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej.    
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego.                                                             
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Dbanie o kompletność i sprawność powierzonego do użytkowania sprzętu i urządzeń do prac, w tym monitorowanie terminów badań technicznych.
 • Identyfikowanie nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym Spółki.      
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych prac i przygotowanie dokumentacji powykonawczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, Nr ref.: LP19/XII/2018.”

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 04.01.2019 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: mariola.michalska-tretyn@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP19/XII/2018 .

DOŁĄCZ DO NAS

Pamiętamy o formalnościach RODO

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl
 • lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda
  na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
 • W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy.
  Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgód,
  • usunięcia danych.Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
  • W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
   przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  

Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna;

Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

ZGODY:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Nr ref.: LP19/XII/2018
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Nr ref.: LP19/XII/2018”, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”