Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

27-01-2019

Pracodawca:  Energa Operator SA, Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  Włocławek


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewne,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” powyżej 1kV,
 • Znajomość Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (SID). 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Zarządzanie na poziomie Rejonu pracami na sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych na poziomie SN i nN,
 • Przygotowywanie pozycji do planów prac eksploatacyjnych oraz remontowych w zakresie sieci SN i nN,
 • Prowadzenie odbiorów oraz sprawdzeń wykonania realizowanych prac na sieciach SN i nN,                                             
 • Dokonywanie oceny stanu technicznego linii SN, nN oraz  stacji SN/nN,
 • Udział w procesie realizacji uzgodnień dokumentacji projektowych.        
                                                                                                                                                

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, Nr ref.: LP02/I/2019".

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i list motywacyjny do dnia 27.01.2019 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: Justyna.Gerc@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP02/I/2019.

DOŁĄCZ DO NAS

Pamiętamy o formalnościach RODO

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl

lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda
  na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
 • W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy.
  Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgód,
  • usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna;

Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

ZGODY:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Nr ref.: LP02/I/2019
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Nr ref.: LP02/I/2019”, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji".