Programista ds. Systemów Biznesowych

06-07-2019

Pracodawca:  ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk, Płock lub Kalisz


Numer referencyjny: 06/DBW/EITE/2019

dopuszczamy różne formy zatrudnienia

Co robimy:

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji. 

Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • Profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele "graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,

oraz posiadasz: 

 • wykształcenie wyższe lub jesteś studentem ostatniego roku studiów o profilu informatycznym,
 • informatycznym, znajomość platformy .NET,
 • znajomość języka C#,
 • znajomość SQL,
 • znajomość wzorca MVC,
 • znajomość języka JAVA będzie dodatkowym atutem,,
 • znajomość bazy danych MS SQL będzie dodatkowym atutem,,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami klasy BPM będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrą znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • rozumienie potrzeb klienta, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • skuteczność w działaniu oraz inicjatywę,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań oraz sumienność i odpowiedzialność,
 • dobrą organizację pracy,
 • odporność na stres.

Zgłoś się do nas!

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Jako Programista ds. Systemów Biznesowych   będziesz uczestniczył/a w:

 • projektowaniu wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań informatycznych,
 • utrzymaniu wewnętrznych systemów informatycznych świadczonych przez komórkę organizacyjną,
 • rozwoju wewnętrznych systemów informatycznych,
 • współpracy z zespołem zaangażowanym w prowadzenie testów,
 • przygotowywaniu i realizacji szkoleń dla użytkowników zaprojektowanych systemów,
 • opracowaniu i utrzymywaniu szczegółowej dokumentacji technicznej i funkcjonalnej,
 • oraz innych zadań wspierających funkcjonowanie komórki organizacyjnej..

Oferujemy Ci:

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji, dopuszczamy różne formy zatrudnienia,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • dostęp do najnowszych technologii oraz narzędzi,
 • sprzyjającą rozwojowi partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
 • oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim
do dnia 06 lipca 2019 roku na adres:

rekrutacje-eite@energa.pl

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania .

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o.

(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji.

Obowiązek informacyjny

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/a danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie (EITE) Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, kod pocztowy:80-309,
2) Nasze dane kontaktowe to: rekrutacje-eite@energa.pl, adres korespondencyjny:  Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres  ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a. Uprawnione organy publiczne,
b. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
c. Energa S.A.,
d. Podmioty dostarczające korespondencję,
e. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgód,
f. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje prośbę o uzupełnienie dokumentacji;
12) Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji.

Energa Informatyka i Technologie  Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.