Referent ds. Service Desk

06-03-2019

Pracodawca:  ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Płock


Numer referencyjny: 08/DWS/EITE/2019

Co robimy:

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji. 

Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • Profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele "graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,

oraz posiadasz: 

 • wykształcenie średnie bądź wyższe,
 • bardzo dobrą znajomość zagadnień dotyczących systemów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, asertywność,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • miły głos i nienaganną dykcję,
 • odporność na stres,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • dokładność, skrupulatność i rzetelność w działaniu,
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym 24/7,
 • mile widziane doświadczenie w pracy związanej z obsługą Klienta lub doświadczenie w pracy w Call Center.

Zgłoś się do nas!

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Jako Referent ds. Service Desk będziesz uczestniczył/a w:

 • realizacji zadań poświęconych pierwszej linji wsparcia dla technologii i systemów IT Grupy Kapitałowej ENERGA,
 • telefonicznej rejestracji zgłoszeń informatycznych,
 • bieżącej obsłudze, koordynacji i eskalacji incydentów w obszarze infrastruktury IT,
 • telefonicznej weryfikacji bazy sprzętu w zakresie Infrastruktury ICT,
 • wsparciu poprawnego i terminowego realizowania zgłoszeń,
 • informowaniu Klientów o aktualnym statusie realizacji zgłoszeń,
 • budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientem,
 • rozwiązywaniu zgłoszeń w ramach posiadanych kompetencji.

Oferujemy Ci:

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • dostęp do najnowszych technologii oraz narzędzi,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • sprzyjającą rozwojowi partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
 • oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim
do dnia 6 marca 2019 roku na adres:

rekrutacje-eite@energa.pl

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania .

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o.

(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji.

Obowiązek informacyjny

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/a danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie (EITE) Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, kod pocztowy:80-309,
2) Nasze dane kontaktowe to: rekrutacje-eite@energa.pl, adres korespondencyjny:  Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres  ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a. Uprawnione organy publiczne,
b. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
c. Energa S.A.,
d. Podmioty dostarczające korespondencję,
e. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgód,
f. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje prośbę o uzupełnienie dokumentacji;
12) Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji.

Energa Informatyka i Technologie  Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.